Lietuvos bankas
2010-09-22
2004 m. vasario mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 17,4 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 140,7 mln. litų arba 0,8 procento. Pinigai apyvartoje per mėnesį padidėjo 33,4 (0,7 proc.). Indėliai iki pareikalavimo padidėjo 9,1 mln. litų (0,2 proc.), iš jų fizinių asmenų padidėjo 30,4 mln. litų (1,1

2004 m. vasario mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 17,4 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 140,7 mln. litų arba 0,8 procento.

Pinigai apyvartoje per mėnesį padidėjo 33,4 (0,7 proc.). Indėliai iki pareikalavimo padidėjo 9,1 mln. litų (0,2 proc.), iš jų fizinių asmenų padidėjo 30,4 mln. litų (1,1 proc.), o nebankinių finansinių institucijų sumažėjo 27,7 mln. litų (24,8 proc.).

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 166,9 mln. litų (4,6 proc.), iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų atitinkamai padidėjo 86,7 ir 76,8 mln. litų (18,1 ir 2,7 proc.). Indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 68,7 mln. litų (2,0 proc.), iš jų nefinansinių privačių įmonių sumažėjo 95,6 mln. litų (8,2 proc.), o nefinansinių valstybinių įmonių padidėjo 44,5 mln. litų (51,8 proc.).

Grynasis užsienio turtas vasario mėn. sumažėjo 301,9 mln. litų (4,7 proc.), iš jo užsienio turtas padidėjo 17,1 mln. litų, o įsipareigojimai užsieniui sumažėjo 319,0 mln. litų (5,5 proc.).

Vidaus kreditas padidėjo 535,5 mln. litų (4,0 proc.), iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams padidėjo 250,4 mln. litų (54,9 proc.). Pretenzijos privačiam sektoriui bei pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms atitinkamai padidėjo 269,9 ir 23,3 mln. litų (2,3 ir 1,7 proc.).

Pinigų apžvalga
(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 012004 02Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 439,36 137,4-301,9-4,7
Užsienio turtas12 193,812 210,917,10,1
Įsipareigojimai užsieniui5 754,56 073,5319,05,5
VIDAUS KREDITAS13 290,013 825,5535,54,0
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-456,4-206,0250,454,9
Pretenzijos vietiniams valdymo organams385,1381,2-3,9-1,0
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
131,4127,2-4,2-3,2
Pretenzijos privačiam sektoriui11 846,412 116,3269,92,3
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
1 383,61 406,923,31,7
PINIGAI10 254,510 297,042,50,4
Pinigai apyvartoje4 567,34 600,733,40,7
Indėliai iki pareikalavimo5 687,25 696,39,10,2
KVAZIPINIGAI7 031,37 129,598,21,4
Indėliai užsienio valiutomis3 424,53 355,8-68,7-2,0
Terminuotieji ir taupomieji indėliai3 606,83 773,8166,94,6
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)2 443,52 536,492,93,8

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.