Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos įmonių vadovų nuomonės tyrimo duomenimis - 73 proc. įmonių vadovų palankiai vertina tai, kad Lietuvoje vietoje lito planuojama įvesti eurą, nepalankiai - 19 proc. Įmonių vadovai taip pat buvo paprašyti

Lietuvos įmonių vadovų nuomonės tyrimo duomenimis - 73 proc. įmonių vadovų palankiai vertina tai, kad Lietuvoje vietoje lito planuojama įvesti eurą, nepalankiai - 19 proc..

Įmonių vadovai taip pat buvo paprašyti įvertinti, kaip 2002 m. įvykdytas lito susiejimas su euru paveikė Lietuvos ekonomiką ir ar jų įmonės pasinaudojo 2003 m. priimtais sprendimais, kurie leido Lietuvoje, šalims sutarus, atsiskaityti ne tik litais, bet ir eurais. 55 proc. įmonių vadovų mano, kad lito susiejimas su euru teigiamai paveikė Lietuvos ekonomiką, 20 proc. - neigiamai, 13 proc. teigė, kad tai neturėjo jokios įtakos. 28 proc. įmonių vadovų teigė pasinaudoję suteikta galimybe Lietuvoje, šalims sutarus, atsiskaityti eurais.

Tyrimą 2004 m. vasario 4 d. - 20 d. atliko Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos Tyrimai“. Apklaustas 521 respondentas (įmonių vadovai, savininkai, įmonių vadovų pavaduotojai ar skyrių vedėjai) 7 didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Marijampolėje.