Lietuvos bankas
2010-09-22
2004 m. sausio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 102,3 mln. litų. Palyginti su 2003 m. gruodžio mėn., einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 480,7 mln. litų, tačiau palyginti su sausio mėn., deficitas

2004 m. sausio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 102,3 mln. litų. Palyginti su 2003 m. gruodžio mėn., einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 480,7 mln. litų, tačiau palyginti su sausio mėn., deficitas padidėjo 290,9 mln. litų. Šiuos skirtingus ESD pokyčius lėmė skirtingi prekių importo pokyčiai.

Statistikos departamento duomenimis, 2004 m. sausio mėn., palyginti su 2003 m. gruodžio mėn., prekių eksportas padidėjo 0,8 procento, o importas sumažėjo net 23,7 procento. 2004 m. sausio mėn., palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo
1,3 procento, o importas - 8,2 procento.

Palyginti su 2003 m. gruodžio mėn., šių metų sausio mėn. paslaugų eksportas sumažėjo 23,4 procento, o paslaugų importas net 38,6 procento. Teigiamas paslaugų balansas padidėjo 14,9 mln. litų ir sudarė 172,5 mln. litų. Palyginti su 2003 m. sausio mėn., 2004 m. sausio mėn. paslaugų eksportas padidėjo 27,4 procento, o paslaugų importas sumažėjo 6,4 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 96,8 mln. litų. Spartų bendrą paslaugų eksporto padidėjimą šių metų sausio mėn. (palyginti su 2003 m. sausio mėn.) lėmė padidėję geležinkelių transporto paslaugų eksporto mastai.

2004 m. sausio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) buvo 71,6 mln. litų didesnės nei Lietuvos investicijų užsienyje pajamos. Teigiamas darbo pajamų balansas siekė 17,3 mln. litų. Dėl šių priežasčių šių metų sausio mėn. bendras neigiamas pajamų balansas sudarė 54,3 mln. litų. Palyginti su 2003 m. gruodžio mėn., bendras neigiamas pajamų balansas padidėjo 33,8 mln. litų, o palyginti su sausio mėn., sumažėjo 1,8 mln. litų.

2004 m. sausio mėn. teigiamas einamųjų pervedimų balansas sudarė 39 mln. litų ir nedaug skyrėsi nuo 2003 m. sausio mėn. (42,1 mln. Lt). Palyginti su praeitų metų gruodžio mėn., šis balansas sumažėjo 149,3 mln. litų. Pastarasis pokytis yra susijęs su sezoniniais veiksniais, nes metų pabaigoje padidėja išmokos, gaunamos iš ES finansinės paramos fondų, ir pervedimai įvairioms šalies visuomeninėms organizacijoms, bendruomenėms bei užsienio firmų atstovybėms.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas 2004 m. sausio mėn. buvo teigiamas ir siekė 356,3 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) sausio mėn. padidėjo 436,7 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai - 628,9 mln. litų. Sausio mėn. neatlygintinų kapitalo pervedimų balansas sudarė 7 mln. litų.

2004 m. sausio mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas padidėjo 280,5 mln. litų. Daugiausia padidėjo komercinių bankų indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučiai užsienio bankuose. Kitų sektorių užsienio turtas padidėjo 156,2 mln. litų.

2004 m. sausio mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas buvo neigiamas (-19,5 mln. litų). Tai lėmė sumažėjusi nerezidentų akcinio kapitalo dalis (parduotas nerezidentams priklausęs akcijų paketas).

Tuo tarpu nerezidentų investicijų portfelio srautas Lietuvoje sausio mėn. siekė 417 mln. litų. Investicijų portfelio padidėjimą (287,8 mln. Lt) lėmė šalies ūkio subjektų (ne bankų) nerezidentams išplatinti ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai. Kitų investicijų srautas Lietuvoje sausio mėn. sudarė 254,5 mln. litų. Šių investicijų padidėjimą lėmė investicijos bankų sektoriuje - padidėję nerezidentų indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučiai.

2004 m. sausio mėn. oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse buvo neigiamas (157,1 mln. Lt). Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų sumažėjimo priežastis buvo ta, kad komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos 246,5 mln. litų daugiau nei pardavė. Oficialiąsias tarptautines atsargas didino 41,2 mln. litų padidėjusios komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiuta, Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis bei gautos pajamos iš investicijų užsienio valiuta.