Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per mėnesį sumažėjo 57,2 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose sumažėjo 111,7 mln. litų, o išleisti į apyvartą grynieji pinigai, komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis ir nebankinių finansinių institucijų indėliai iki

Pinigų atsarga per mėnesį sumažėjo 57,2 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose sumažėjo 111,7 mln. litų, o išleisti į apyvartą grynieji pinigai, komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis ir nebankinių finansinių institucijų indėliai iki pareikalavimo atitinkamai padidėjo 36,3, 13,0 ir 3,0 mln. litų. Pinigų atsargą mažino tai, kad Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams užsienio valiutos 155,4 mln. litų sumai daugiau negu nupirko, o 81,0 mln. litų didino operacijos su centrinės valdžios institucijomis.

Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai per mėnesį atitinkamai sumažėjo 323,6 ir 254,9 mln. litų.

Lietuvos banko balansas
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 012004 02Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 325,59 001,9-323,6-3,5
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
5,45,4--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
9,89,7-0,0-0,4
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
9,99,90,00,1
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS221,0213,2-7,8-3,5
IŠ VISO TURTO9 571,69 240,2-331,4-3,5
PINIGŲ ATSARGA6 159,56 102,2-57,2-0,9
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
4 996,35 032,636,30,7
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI187,8155,6-32,2-17,2
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 419,22 164,3-254,9-10,5
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,029,00,00,0
KAPITALO SĄSKAITOS753,4770,316,92,2
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI22,618,7-3,9-17,2
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9 571,69 240,2-331,4-3,5

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 012004 02Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
120,9119,4-1,5-1,2

Pastabos:
1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.