Lietuvos bankas
2010-09-22

Nutarta po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą (ES) prisijungti prie valiutos kurso mechanizmo II (VKM II). Taip pat Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas įgaliotas kartu su finansų ministru pateikti prašymą ES

Nutarta po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą (ES) prisijungti prie valiutos kurso mechanizmo II (VKM II). Taip pat Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas įgaliotas kartu su finansų ministru pateikti prašymą ES Ekonomikos ir Finansų Ministrų Tarybos (ECOFIN) prezidentui dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie VKM II ir pasirašyti su tuo susijusias sutartis.

Sprendimai priimti atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojus Lietuvos stojimo į ES sutarčiai (2004 m. gegužės 1 d.), Lietuvai nustatoma teisinė pareiga ateityje įsivesti bendrą valiutą - eurą, o jos įvedimo sąlyga yra dalyvavimas VKM II ne mažiau kaip du metus.

Įsijungimas į VKM II iš karto po įstojimo į ES pagrįstas tuo, kad Lietuva sėkmingai taiko griežtai fiksuotą valiutos kurso režimą tiek nominalios konvergencijos, tiek priimtino ir subalansuoto neinfliacinio ekonomikos augimo požiūriu. Sėkmingam fiksuoto lito kurso strategijos taikymui yra palankūs tokie Lietuvos ekonomikos bruožai, kaip ekonomikos atvirumas, stabilaus valiutos kurso svarba išlaikant nedidelę infliaciją, santykinis kainų ir darbo užmokesčio lankstumas.

Tuo tarpu delsimas įsivesti eurą susijęs su kaštais ekonomikai. Lietuvai susiejus litą su bazine valiuta pinigų politika nėra savarankiška. Tuo pačiu nėra pilnai išnaudojami vienos valiutos, šiuo atveju euro, privalumai: ūkio subjektai patiria valiutos keitimo į eurą ir atgal kaštus, trukdoma didesnei prekybos ir finansų integracijai su ES ir kt.

Sprendimus dėl prisijungimo prie VKM II sąlygų ir laiko tarpusavio sutarimu priims euro zonai priklausančių valstybių Ekonomikos ir finansų ministrai, Europos centrinis bankas (ECB) bei VKM II dalyvaujančių valstybių ministrai bei centrinių bankų pirmininkai. Atsižvelgiant į egzistuojančią praktiką ir nustatytas procedūras, šalys pateikiančios prašymą dėl prisijungimo prie VKM II viešai neskelbia konkrečios šio prašymo pateikimo datos. Tokia tvarka nustatyta atsižvelgiant į tai, kad sprendimai dėl pritarimo šaliai prisijungti prie VKM II yra susiję ne tik stojančiąja, bet visomis eurozonos ir VKM II mechanizme jau dalyvaujančiomis šalimis.

ECB ir ECOFIN yra pareiškę, kad valiutų valdybos modelio taikymas yra galimas ir VKM II rėmuose. LB nuomone, esamas valiutos kurso režimas yra tinkamas dalyvauti VKM II.