Lietuvos bankas
2010-09-22
2004 m. sausio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 17,3 mlrd. litų. Per mėnesį jis sumažėjo 251,0 mln. litų (1,4 proc.), o per metus padidėjo 2,8 mlrd. litų (19,7 proc.).Pinigai apyvartoje sausio mėnesį sumažėjo 64,7 mln. litų (1,4 proc.) ir indėliai iki pareikalavimo litais sumažėjo 216,0 mln. litų (3,7 proc.),

2004 m. sausio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 17,3 mlrd. litų. Per mėnesį jis sumažėjo 251,0 mln. litų (1,4 proc.), o per metus padidėjo 2,8 mlrd. litų (19,7 proc.).

Pinigai apyvartoje sausio mėnesį sumažėjo 64,7 mln. litų (1,4 proc.) ir indėliai iki pareikalavimo litais sumažėjo 216,0 mln. litų (3,7 proc.), iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų atitinkamai sumažėjo 199,8 ir 155,1 mln. litų (8,4 ir 5,3 proc.), o vietinių valdymo organų ir nebankinių finansinių institucijų padidėjo atitinkamai 118,1 ir 18,4 mln. litų (86,8 ir 19,8 proc.).

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 32,2 mln. litų (0,9 proc.), iš jų fizinių asmenų ir nebankinių finansinių institucijų padidėjo atitinkamai 99,0 ir 33,6 mln. litų (3,6 ir 34,8 proc.), o nefinansinių valstybinių įmonių ir nefinansinių privačių įmonių sumažėjo atitinkamai 64,7 ir 45,1 mln. litų (47,2 ir 8,6 proc.). Indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 2,5 mln. litų (0,1 proc.), iš jų fizinių asmenų - 23,8 mln. litų (1,1 proc.), o nefinansinių valstybinių įmonių padidėjo 15,1 mln. litų (21,4 proc.).

Grynasis užsienio turtas sausio mėn. sumažėjo 242,4 mln. litų (3,6 proc.), iš jo užsienio turtas ir įsipareigojimai užsieniui padidėjo atitinkamai 185,4 ir 427,8 mln. litų (1,5 ir 8,0 proc.).

Vidaus kreditas padidėjo 124,4 mln. litų (0,9 proc.), iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams sumažėjo 249,1 mln. litų (2,2 k.). Pretenzijos privačiam sektoriui ir nebankinėms finansinėms institucijoms padidėjo atitinkamai 376,6 ir 25,6 mln. litų (3,3 ir 1,9 proc.), o pretenzijos vietiniams valdymo organams ir nefinansinėms valstybinėms įmonėms sumažėjo atitinkamai 12,0 ir 16,7 mln. litų (3,0 ir 11,3 proc.).

Pinigų apžvalga
(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 122004 01Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 681,76 439,3-242,4-3,6
Užsienio turtas12 008,312 193,8185,41,5
Įsipareigojimai užsieniui5 326,75 754,5427,88,0
VIDAUS KREDITAS13 165,613 290,0124,40,9
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-207,3-456,4-249,1-120,2
Pretenzijos vietiniams valdymo organams397,1385,1-12,0-3,0
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
148,0131,4-16,7-11,3
Pretenzijos privačiam sektoriui11 469,811 846,4376,63,3
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
1 358,01 383,625,61,9
PINIGAI10 535,210 254,5-280,7-2,7
Pinigai apyvartoje4 632,14 567,3-64,7-1,4
Indėliai iki pareikalavimo5 903,25 687,2-216,0-3,7
KVAZIPINIGAI7 001,67 031,329,70,4
Indėliai užsienio valiutomis3 426,93 424,5-2,5-0,1
Terminuotieji ir taupomieji indėliai3 574,73 606,832,20,9
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)2 310,42 443,5133,05,8

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.