Lietuvos bankas
2010-09-22
Visuomenės nuomonės tyrimų duomenimis 98 proc. Lietuvos gyventojų žino, kad Lietuvoje vietoje lito planuojama įvesti eurą. Euro įvedimui Lietuvoje pritaria 60 proc., nepritaria - 27 proc., neturi nuomonės - 13

Visuomenės nuomonės tyrimų duomenimis 98 proc. Lietuvos gyventojų žino, kad Lietuvoje vietoje lito planuojama įvesti eurą. Euro įvedimui Lietuvoje pritaria 60 proc., nepritaria - 27 proc., neturi nuomonės - 13 proc. apklaustųjų.

Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų - 54 proc. mano, kad tinkamiausia data Lietuvoje įvesti eurą vietoje lito 2007 m. ar anksčiau, o 40 proc. - vėliau.

Taip pat respondentų buvo klausiama, kas labiausiai tiktų atspindėti Lietuvą ant euro monetų, kadangi viena visų euro monetų pusė visur vienoda, o ką vaizduoti kitoje pasirenka eurą įsivedanti šalis. Dažniausiai atsakymuose buvo paminėtas Vytis. Norinčius jį matyti ant būsimų euro monetų nurodė 33 proc., Gedimino pilį - 18 proc., Vilniaus Katedrą - 5,4 proc., Trakų pilį - 5,2 proc., Gedimino stulpus - 3,5 proc., Vytautą Didįjį -2,3 proc., J. Basanavičių - 2,0 proc.

Apklausą atliko bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos Tyrimai“. Apklausa vyko 2004 m. sausio 15 - 23 d . Apklausti 1015 Lietuvos gyventojų nuo 15 iki 74 metų 100 Lietuvos vietovių. Apklaustųjų sudėtis atitinka 15 - 74 metų Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, išsimokslinimą, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustųjų žmonių nuomonė rodo 15 - 74 metų Lietuvos gyventojų nuomonę, rezultatų paklaida neviršija 3 procentų.