Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per mėnesį sumažėjo 380,9 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose ir išleisti į apyvartą grynieji pinigai atitinkamai sumažėjo 286,7 ir 135,9 mln. litų, o komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis ir nebankinių finansinių

Pinigų atsarga per mėnesį sumažėjo 380,9 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose ir išleisti į apyvartą grynieji pinigai atitinkamai sumažėjo 286,7 ir 135,9 mln. litų, o komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis ir nebankinių finansinių institucijų indėliai iki pareikalavimo atitinkamai padidėjo 41,2 ir 3,4 mln. litų. Pinigų atsargą 191,8 mln. litų mažino operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir tai, kad Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams užsienio valiutos 246,5 mln. litų sumai daugiau negu nupirko.

Užsienio turtas per mėnesį sumažėjo 122,8 mln. litų, o centrinės vyriausybės indėliai per mėnesį padidėjo 205,4 mln. litų.

Lietuvos banko balansas
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 122004 01Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 448,39 325,5-122,8-1,3
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
5,45,4--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
9,69,80,22,3
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
9,99,9-0,0-0,0
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS261,5221,0-40,5-15,5
IŠ VISO TURTO9 734,79 571,6-163,2-1,7
PINIGŲ ATSARGA6 540,36 159,5-380,9-5,8
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
5 132,14 996,3-135,9-2,6
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI187,9187,8-0,1-0,1
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 213,82 419,2205,49,3
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,029,00,00,0
KAPITALO SĄSKAITOS734,0753,419,42,6
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI29,722,6-7,1-23,9
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9 734,79 571,6-163,2-1,7

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 122004 01Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
123,4120,9-2,6-2,1

Pastabos:
1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.