Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. gruodžio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 583 mln. litų (lapkričio mėn. einamosios sąskaitos deficitas siekė 287,3 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. gruodžio mėn., einamosios sąskaitos deficitas padidėjo 221,8

2003 m. gruodžio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 583 mln. litų (lapkričio mėn. einamosios sąskaitos deficitas siekė 287,3 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. gruodžio mėn., einamosios sąskaitos deficitas padidėjo 221,8 mln. litų. Tai lėmė padidėjęs užsienio prekybos deficitas.

Statistikos departamento duomenimis, 2003 m. gruodžio mėn., palyginti su 2003 m. lapkričio mėn., prekių eksportas sumažėjo 11,7 procento, o importas padidėjo 6,3 procento. 2003 m. gruodžio mėn., palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 11,8 procento, o importas - 14,3 procento.

Palyginti su 2003 m. lapkričio mėn., gruodžio mėn. paslaugų eksportas padidėjo 8,9 procento, o paslaugų importas - 14 procentų. Teigiamas paslaugų balansas sumažėjo labai nežymiai ir sudarė 157,6 mln. litų. Palyginti su 2002 m. gruodžio mėn., paslaugų eksportas padidėjo 8,4 procento, o paslaugų importas - 15,6 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 7,6 mln. litų.

2003 m. gruodžio mėn. išmokas nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) buvo 27 mln. litų didesnės nei Lietuvos investicijų užsienyje pajamos. Teigiamas darbo pajamų balansas siekė tik 6,5 mln. litų. Dėl šių priežasčių, spalio mėn. bendras pajamų balansas buvo neigiamas (20,5 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. gruodžio mėn., bendras neigiamas pajamų balansas padidėjo 19,5 mln. litų.

2003 m. gruodžio mėn. einamųjų pervedimų balansas, palyginti su lapkričio mėn., padidėjo 156,5 mln. litų ir siekė 188,4 mln. litų (2002 m. gruodžio mėn. buvo 108 mln. Lt). Tokį ženklų einamųjų neatlygintinų pervedimų padidėjimą lėmė išmokos, gautos iš ES finansinės paramos fondų (PHARE, SAPARD ir ISPA), ir padidėję pervedimai įvairioms šalies visuomeninėms organizacijoms, bendruomenėms bei užsienio firmų atstovybėms.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas gruodžio mėn. buvo teigiamas ir siekė 331,1 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) gruodžio mėn. sumažėjo 101,7 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai padidėjo 822,7 mln. litų. Gruodžio mėn. neatlygintinų kapitalo pervedimų balansas siekė 36,8 mln. litų.

2003 m. gruodžio mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas padidėjo 59,9 mln. litų. Daugiausia padidėjo komercinių bankų suteiktos paskolos nerezidentams. Kitų sektorių užsienio turtas sumažėjo 161,5 mln. litų.

2003 m. gruodžio mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas buvo 195,5 mln. litų. Iš šio skaičiaus daugiausia (165,3 mln. Lt) buvo nerezidentų investicijų į akcinį kapitalą.

Nerezidentų investicijų portfelio srautas Lietuvoje gruodžio mėn. sudarė 168 mln. litų. Investicijų portfelio padidėjimą lėmė šalies komercinių bankų nerezidentams išplatinti ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai. Kitų investicijų srautas Lietuvoje gruodžio mėn. sudarė 466,7 mln. litų. Šių investicijų padidėjimą taip pat lėmė investicijos bankų sektoriuje - iš nerezidentų gautos paskolos.

2003 m. gruodžio mėn. teigiamas oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse buvo 630,1 mln. litų. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų padidėjimo priežastis buvo Lietuvos banko operacijos užsienio valiutomis su centrinės valdžios institucijomis, kurios padidino atsargas 403 mln. litų. Atsargas taip pat didino tai, kad komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui užsienio valiutos 296,9 mln. litų daugiau nei iš jo nupirko. Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino 108,3 mln. litų sumažėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais.