Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko interneto svetainėje skelbiami 2003 m. neaudituoti, po užbaigiamųjų apyvartų veikiančių šalies komercinių bankų veiklos rezultatai ir kredito įstaigų priežiūros apžvalga. 2004 m. sausio 1 d. duomenimis bankų turtas

Lietuvos banko interneto svetainėje (www.lbank.lt/lt/istaigos/veikla2003.htm) skelbiami 2003 m. neaudituoti, po užbaigiamųjų apyvartų veikiančių šalies komercinių bankų veiklos rezultatai ir kredito įstaigų priežiūros apžvalga.

2004 m. sausio 1 d. duomenimis bankų turtas sudarė 22 mlrd. Lt ir per metus išaugo 4,8 mlrd. Lt arba 27,8 proc. Klientams suteiktos paskolos, kurių suma sudarė 12,1 mlrd. Lt, per metus išaugo 4,16 mlrd. Lt arba 52,4 proc. Šalies bankuose laikomų indėlių suma sudarė 13,6 mlrd. Lt ir per metus padidėjo 1,9 mlrd. Lt arba 16,2 proc.

Bankų pateiktų neaudituotų finansinių ataskaitų duomenimis, dešimt bankų ir vienas užsienio banko skyrius dirbo pelningai ir gavo 237,3 mln. Lt pelno, o du užsienio bankų skyriai per tą patį laikotarpį patyrė 1,7 mln. Lt nuostolio. Bendras šalies bankų sistemos 2003 m. neaudituotas rezultatas ? 235,5 mln.

2003 m. visi šalies komerciniai bankai ir užsienio bankų skyriai vykdė Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.