Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. gruodžio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 17,5 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 690,8 mln. litų (4,1 proc.). Pinigai apyvartoje gruodžio mėnesį padidėjo 232,6 mln. litų, (5,3 proc.). Indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 333,4 mln. litų

2003 m. gruodžio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 17,5 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 690,8 mln. litų (4,1 proc.).

Pinigai apyvartoje gruodžio mėnesį padidėjo 232,6 mln. litų, (5,3 proc.). Indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 333,4 mln. litų (6,0 proc.), iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų padidėjo atitinkamai 148,6 ir 355,1 mln. litų (6,7 ir 13,9 proc.), o vietinių valdymo organų, nefinansinių valstybinių įmonių bei nepelno organizacijų sumažėjo atitinkamai 123,2, 22,7 ir 22,6 mln. litų (47,5, 9,1 ir 12,5 proc.).

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 225,4 mln. litų (6,7 proc.), iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų padidėjo atitinkamai 109,0 ir 111,7 mln. litų (26,2 ir 4,2 proc.). Indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 100,6 mln. litų (2,9 proc.), iš jų nefinansinių privačių įmonių, fizinių asmenų ir nebankinių finansinių institucijų sumažėjo atitinkamai 11,7, 77,9 ir 11,0 mln. litų (1,0, 3,5 ir 38,3 proc.).

Grynasis užsienio turtas gruodžio mėn. padidėjo 269,1 mln. litų (4,2 proc.), iš jo užsienio turtas ir įsipareigojimai užsieniui atitinkamai padidėjo 681,7 ir 412,6 mln. litų (6,0 ir 8,4 proc.).

Vidaus kreditas padidėjo 1,1 mlrd. litų (8,7 proc.), iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams padidėjo 112,3 mln. litų (35,1 proc.). Pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 1,0 mlrd. litų (9,6 proc.), iš jų paskolos verslui ir fiziniams asmenims padidėjo atitinkamai 785,5 ir 216,4 mln. litų (9,9 ir 9,4 proc.).

2003 metais pinigų kiekis P2 padidėjo 2,7 mlrd. litų (18,2 proc.). Iš jo pinigai apyvartoje padidėjo 875,7 mln. litų (23,3 proc.), indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 1,3 mlrd. litų (29,1 proc.), terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 683,0 mln. litų (23,6 proc.), o indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 186,8 mln. litų (5,2 proc.). Grynasis užsienio turtas per metus sumažėjo 314,3 mln. litų (4,5 proc.). Vidaus kreditas 2003 metais padidėjo 3,9 mlrd. litų (42,4 proc.), iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei bei privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams sumažėjo 751,3 mln. litų arba 1,4 karto, pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 4,2 mlrd. litų (58,8 proc.) bei pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms padidėjo 377,5 mln. litų (38,5 proc.).

Pinigų apžvalga

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 112003 12Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 412,66 681,7269,14,2
Užsienio turtas11 326,612 008,3681,76,0
Įsipareigojimai užsieniui4 914,05 326,7412,68,4
VIDAUS KREDITAS12 112,013 165,61 053,68,7
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-319,6-207,3112,335,1
Pretenzijos vietiniams valdymo organams369,2397,127,97,6
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
159,2148,0-11,2-7,0
Pretenzijos privačiam sektoriui10 465,211 469,81 004,69,6
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
1 438,11 358,0-80,1-5,6
PINIGAI9 969,210 535,2566,15,7
Pinigai apyvartoje4 399,44 632,1232,65,3
Indėliai iki pareikalavimo5 569,75 903,2333,46,0
KVAZIPINIGAI6 876,87 001,6124,81,8
Indėliai užsienio valiutomis3 527,53 426,9-100,6-2,9
Terminuotieji ir taupomieji indėliai3 349,33 574,7225,46,7
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 678,62 310,4631,837,6

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.