Lietuvos bankas
2010-09-22
Bankų pateiktų neaudituotų ir prieš užbaigiamąsias apyvartas 2003 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų duomenimis, veikiančių šalies komercinių bankų turtas (aktyvai) sudarė 22 mlrd. Lt ir per metus padidėjo 4,8 mlrd. Lt arba 27,8 proc.

Bankų pateiktų neaudituotų ir prieš užbaigiamąsias apyvartas 2003 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų duomenimis, veikiančių šalies komercinių bankų turtas (aktyvai) sudarė 22 mlrd. Lt ir per metus padidėjo 4,8 mlrd. Lt arba 27,8 proc.

Klientams suteiktos paskolos sudarė 12,1 mlrd. Lt, ir, lyginant su praėjusių metų sausio 1 d., išaugo 4,15 mlrd. Lt arba 52,3 proc. Be to, 339 mln. Lt arba 37,5 proc. per metus išaugo paskolos finansų institucijoms.

Šalies bankuose laikomų indėlių suma 2004 m. sausio 1 d. sudarė 13,6 mlrd. Lt ir per metus padidėjo 1,9 mlrd. Lt arba 16,3 proc., iš jų gyventojų indėliai sudarė 7,9 mlrd. Lt ir per metus išaugo 1 mlrd. Lt arba 14,7 proc.

Dešimt bankų ir vienas užsienio banko skyrius dirbo pelningai ir gavo 241,4 mln. Lt pelno, o du užsienio bankų skyriai (AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyrius ir Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius) per tą patį laikotarpį patyrė 1,5 mln. Lt nuostolio. Bendras šalies bankų sistemos 2003 m. neaudituotas iki užbaigiamųjų apyvartų rezultatas - 239,9 mln. Lt pelnas (2002 m. Lietuvos bankų sistema gavo 146,8 mln. Lt pelną).

2003 m. pelną, lyginant su 2002 m. veiklos rezultatu, labiausiai nulėmė 67,6 mln. Lt arba 80 proc. bankų padarytos mažesnės išlaidos specialiesiems atidėjimams bei 63,6 mln. Lt sugrąžintų paskolų, kurios buvo nurašytos.

Pastaba: 2002 m. daugumos bankų veiklos rezultatas po užbaigiamųjų apyvartų ir po audito smarkiai nesikeitė. Tikėtina, kad ir 2003 m. bankų veiklos rezultatai po užbaigiamųjų apyvartų ir po audito keisis nedaug, tačiau tam tikrų korekcijų galima būti ir šiemet.