Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. lapkričio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 287,3 mln. litų (spalio mėn. ESD buvo 228,8 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. lapkričio mėn., einamosios sąskaitos deficitas sumažėjo 142,1 mln. litų.

2003 m. lapkričio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 287,3 mln. litų (spalio mėn. ESD buvo 228,8 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. lapkričio mėn., einamosios sąskaitos deficitas sumažėjo 142,1 mln. litų. Tai lėmė sumažėjęs užsienio prekybos deficitas.

Statistikos departamento duomenimis, 2003 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., prekių eksportas sumažėjo 11,2 procento, o importas - 9,7 procento. Užsienio prekybos deficitas sumažėjo 38,9 mln. litų. 2003 m. lapkričio mėn., palyginti su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 8,3 procento, o importas - 2,7 procento.

Palyginti su 2003 m. spalio mėn., lapkričio mėn. paslaugų eksportas padidėjo 4,5 procento, o paslaugų importas - 2,7 procento. Teigiamas paslaugų balansas padidėjo 11,8 mln. litų. Palyginti su 2002 m. lapkričio mėn., 2003 m. lapkričio mėn. paslaugų eksportas padidėjo 8,1 proc., o paslaugų importas - 6,4 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 16,4 mln. litų.

2003 m. lapkričio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) viršijo Lietuvos investicijų užsienyje pajamas 32,9 mln. litų. 2003 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., nerezidentams buvo sumokėta daugiau palūkanų už paskolas valstybės vardu, todėl pajamų balansas buvo neigiamas. Be to, palyginti su 2002 m. lapkričio mėn., bendras pajamų balansas pagerėjo 110,7 mln. litų ir buvo - 20,3 mln. litų.

2003 m. lapkričio mėn. einamųjų pervedimų balansas, palyginti su spalio mėn., sumažėjo 9 mln. litų ir buvo 31,9 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas lapkričio mėn. buvo teigiamas ir siekė 540,2 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) lapkričio mėn. padidėjo 21,9 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai - 264,3 mln. litų. Be to, lapkričio mėn. neatlygintinų kapitalo pervedimų balansas buvo 4,2 mln. litų.

2003 m. lapkričio mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas padidėjo 70,9 mln. litų. Komercinių bankų investicijos į nerezidentų vertybinius popierius lapkričio mėn. sumažėjo 48,1 mln. litų, tačiau kitos investicijos užsienyje (daugiausia indėliai ir korespondentinės sąskaitos užsienio bankuose) padidėjo 123,2 mln. litų. Kitų šalies ūkio subjektų užsienio turtas sumažėjo 49 mln. litų.

2003 m. lapkričio mėn. tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje buvo 104,7 mln. litų. Didžiausią šio srauto dalį (85,9 mln. litų) sudarė nerezidentų investicijos į akcinį kapitalą. Be to, lapkričio mėn. iš nerezidentų gauta 20,7 mln. litų įplaukų už privatizuotus objektus.

Nerezidentų investicijų portfelis Lietuvoje lapkričio mėn. padidėjo 9,3 mln. litų. Per ataskaitinį laikotarpį nerezidentai nupirko šalies ūkio subjektų akcijų už 20,3 mln. litų, o nerezidentų turimų Lietuvoje išleistų skolos vertybinių popierių sumažėjo 11 mln. litų.

Kitos nerezidentų investicijos Lietuvoje lapkričio mėn. padidėjo 186 mln. litų. Tai lėmė išaugęs šalies ūkio subjektų įsiskolinimas nerezidentams už prekes ir paslaugas, iš užsienio gautų paskolų ir nerezidentų terminuotų indėlių padidėjimas šalies komerciniuose bankuose.

2003 m. lapkričio mėn. teigiamas oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse buvo 293,6 mln. litų, o tai rodo oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimą. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų sumažėjimo priežastis buvo Lietuvos banko operacijos konvertuojamosiomis valiutomis su nerezidentais bei su centrinės valdžios institucijomis. Šios operacijos sumažino atsargas atitinkamai 195,7 ir 121,9 mln. litų. Atsargas taip pat mažino JAV dolerio kurso kritimas lito atžvilgiu. Oficialiąsias tarptautines atsargas lapkričio mėnesį didino Lietuvos banko operacijos su komerciniais bankais bei gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis.