Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. gruodžio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 6,5 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 624,3 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose

2003 m. gruodžio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 6,5 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 624,3 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose atitinkamai padidėjo 327,9 ir 322,5 mln. litų, o nebankinių finansinių institucijų indėliai iki pareikalavimo ir privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai sumažėjo 18,8 ir 9,4 mln. litų. Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 582,7 ir 41,5 mln. litų.

Užsienio turtą 403,0 mln. litų didino operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir tai, kad Lietuvos bankas nupirko iš komercinių bankų užsienio valiutos 296,9 mln. litų sumai daugiau negu pardavė. Užsienio turtą 108,3 mln. litų mažino atpirkimo sandoriai su nerezidentais ir 16,0 mln. litų mažino užsienio valiutos pardavimas kitiems nei centrinė vyriausybė ar komerciniai bankai rezidentams.

Per 2003 metus pinigų atsarga padidėjo 1,4 mlrd. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai, lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose ir privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai padidėjo 914,3, 400,3 ir 58,7 mln. litų. Pinigų atsargą 541,2 mln. litų didino operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir tai, kad Lietuvos bankas nupirko iš komercinių bankų užsienio valiutos 699,7 mln. litų sumai daugiau negu pardavė.

Pastaba:

2002 m. gruodžio - 2003 m. lapkričio mėnesių analitinio Lietuvos banko balanso duomenys buvo perskaičiuoti, patikslinus vertybinių popierių rinkos vertės skaičiavimo metodiką.Lietuvos banko balansas
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 112003 12Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS8 865,79 448,3582,76,6
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
5,45,4--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
9,39,60,22,7
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
9,99,90,00,2
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS245,1261,516,46,7
IŠ VISO TURTO9 135,49 734,7599,36,6
PINIGŲ ATSARGA5 916,06 540,3624,310,6
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
4 804,35 132,1327,96,8
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI296,6187,9-108,7-36,7
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 172,32 213,841,51,9
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,029,00,00,1
KAPITALO SĄSKAITOS709,2734,024,83,5
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI12,329,717,4141,5
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9 135,49 734,7599,36,6

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 112003 12Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
133,0123,4-9,6-7,2

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.