Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. gruodžio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 528,3 mln. litų (2 759,6 mln. eurų arba 3 449,7 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 597,5 mln. litų arba 6,7 procento.

2003 m. gruodžio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 528,3 mln. litų (2 759,6 mln. eurų arba 3 449,7 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 597,5 mln. litų arba 6,7 procento.

Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastimi buvo Lietuvos banko operacijos užsienio valiutomis su centrinės valdžios institucijomis, kurios padidino atsargas 403,0 mln. litų. Atsargas taip pat didino tai, kad komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui užsienio valiutos 296,9 mln. litų sumai daugiau nei nupirko. Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino 108,3 mln. litų sumažėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais.

Per 2003 metus oficialiosios tarptautinės atsargos padidėjo 1 538,5 mln. litų arba 19,3 procento. Atsargų didėjimą lėmė Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis, kurios padidino jas 804,8 mln. litų, o taip pat tai, kad komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui užsienio valiutos 699,7 mln. litų sumai daugiau nei nupirko. Atsargas taip pat didino komercinių bankų privalomųjų atsargų užsienio valiutomis didėjimas bei Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis. 175,6 mln. litų oficialiąsias tarptautines atsargas mažino tai, kad 2003 m. sausio mėnesį Lietuvos bankas Tarptautiniam Valiutos Fondui anksčiau laiko grąžino paskolos, skirtos bankui kaip dalis TVF suteiktos paskolos Lietuvos Respublikai pagal Išplėstinio finansavimo programą, likutį.

Pastaba.

2002 m. gruodžio - 2003 m. lapkričio mėnesių duomenys buvo perskaičiuoti, patikslinus vertybinių popierių rinkos vertės skaičiavimo metodiką.
(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2003 113 083,92 586,68 930,9214,70,1860,20,18 715,91 135,1508,6626,57 580,8--
2003 123 449,72 759,69 528,3214,60,1860,20,19 313,51 953,5503,91 449,57 360,0--
2003 12 - 11
Pokytis:mln. Lt365,8173,0597,5-0,1-0,00,0597,5818,4-4,6823,0-220,8--
procentais11,96,76,70,0--1,9-1,96,972,1-0,92,3 k-2,9--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.