Lietuvos bankas
2010-09-22
Einamoji sąskaita. Išankstiniais duomenimis, 2003 m. trečiąjį ketvirtį Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 812,5 mln. litų, o sausio-rugsėjo mėn. - 2,33 mlrd. litų. 2003 m. trečiąjį ketvirtį,
Išankstiniais duomenimis, 2003 m. trečiąjį ketvirtį Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 812,5 mln. litų, o sausio-rugsėjo mėn. - 2,33 mlrd. litų. 2003 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2002 m. trečiuoju ketvirčiu, einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 635,3 mln. litų ir sudarė 5,7 procento BVP. 2003 m. sausio-rugsėjo mėn. ESD sudarė 5,8 procento BVP.

ESD bei ESD ir BVP santykis

 

ESD, mln. Lt

ESD ir BVP santykis, %

2002 m.

-2 670,59

-5,3

I ketv.

-512,58

-4,6

II ketv.

-792,41

-6,2

III ketv.

-177,20

-1,3

9 mėn.

-1 482,19

-4,0

IV ketv.

-1 188,40

-8,9

2003 m.

  

I ketv.

-448,88

-3,7

II ketv.

-1 069,62

-7,9

III ketv.

-812,50

-5,7

9 mėn.

-2331,0

-5,8

Nors 2003 m. sausio-rugsėjo mėn., palyginti su atitinkamu 2002 m. laikotarpiu, užsienio prekybos deficitas gerokai sumažėjo, ESD padidėjo. Tai lėmė gerokai daugiau padidėjęs neigiamas pajamų balansas ir sumažėjęs teigiamas paslaugų balansas.

Einamosios sąskaitos balanso, jį sudarančių balansų pokyčiai ir šios sąskaitos pokytį nulėmę veiksniai

 

2003 m. sausis-rugsėjis,
mln. Lt

2002 m. sausis-rugsėjis,
mln. Lt

Pokytis, %

Veiksniai

Einamosios sąskaitos balansas

-2 331,00

-1 482,19

57,3

57,3

Prekybos balansas

-2 902,63

-3 202,49

-9,4

-20,2

Paslaugų balansas

1 261,39

1 556,29

-18,9

19,9

Pajamų balansas

-1 304,10

-480,65

171,3

55,6

Einamųjų pervedimų balansas

614,34

644,66

- 4,7

2,0

Užsienio prekyba

. Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2003 m. trečiąjį ketvirtį, Lietuvos prekių eksportas, palyginti su 2003 m. antruoju ketvirčiu ir 2002 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo atitinkamai 13,4 ir 11,2 procento. 2003 m. sausio-rugsėjo mėn., palyginti su atitinkamu 2002 m. laikotarpiu, Lietuvos prekių eksportas padidėjo 8,1 procento. Lyginamuoju laikotarpiu prekių importas padidėjo tik 4,3 procento. Pastaruosius pokyčius daugiausia lėmė padidėjęs tarpinio vartojimo ir investicinių prekių eksportas bei importas. 2003 m. sausio-rugsėjo mėn. ženkliai sumažėjo lengvųjų automobilių importas ir reeksportas.

Skaičiuojant Lietuvos užsienio prekybos dinamiką be naftos ir jos perdirbimo produktų, per devynis šių metų mėnesius prekių eksportas padidėjo 7,6, o prekių importas - 3,3 procento.

Pagrindinių prekių grupių eksporto ir importo pokyčiai bei juos nulėmę veiksniai


2003 m. sausio-rugsėjo mėn., palyginti su 2002 m. sausio-rugsėjo mėn., %
 

Eksportas

Importas

 

Pokytis

Veiksnių įtaka

Pokytis

Veiksnių įtaka

Visos prekės

8,1

8,1

4,3

4,3

Investicinės prekės

23,0

2,5

12,1

2,2

Tarpinio vartojimo prekės

10,5

5,1

6,8

3,7

Vartojimo prekės

7,3

2,0

5,3

0,9

Benzinas

6,8

0,4

44,1

0,0

Lengvieji automobiliai

-20,7

-1,5

-16,1

-1,3

Kitos prekės

-76,0

-0,4

-61,7

-1,2

Prekių eksporto pagal valstybių grupes kaitos veiksniai

(eksportas pagal prekes)

2003 m. sausio-rugsėjo mėn., palyginti su 2002 m. sausio-rugsėjo mėn., %

 

Iš viso

ES

CELPA

ELPA

NVS

Kitos šalys

Rusija

Vokietija

Latvija

Estija

JAV

Valstybių įtaka eksportui

8,1

-3,6

0,2

12,4

-1,9

1,0

-1,5

0,5

1,5

0,8

0,1

Visas eksportas

8,1

-7,4

5,0

423,0

-9,4

4,2

-11,2

4,9

16,8

20,0

3,7

Gyvi gyvūnai; gyvūnų produktai

0,4

0,2

0,2

0,6

0,2

1,1

0,6

1,4

-0,4

1,7

8,1

Augalinės kilmės produktai

0,9

0,4

1,1

3,9

1,6

0,8

0,7

0,8

0,5

1,5

0,0

Paruošti maisto produktai, gėrimai, tabakas

0,6

0,4

1,7

1,1

2,5

-0,8

3,8

-0,7

-2,2

0,0

-0,2

Mineraliniai produktai

1,9

-20,9

-7,8

407,7

-2,9

5,3

-0,1

0,0

11,5

3,8

0,0

Chemijos pramonės šakų produkcija

0,8

1,7

2,0

-1,1

-0,7

0,2

-1,3

0,9

0,9

1,1

4,9

Plastikai ir jų dirbiniai

0,2

0,6

2,5

0,2

-0,9

-0,1

-1,3

1,4

0,5

0,2

-2,1

Mediena ir medienos dirbiniai

0,6

1,6

-1,3

1,4

0,2

-0,9

0,2

0,9

0,5

1,6

-4,3

Tekstilė ir tekstilės dirbiniai

-0,5

-1,1

1,1

2,9

-0,8

0,4

-1,3

-2,0

-0,4

0,4

3,6

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai

1,5

2,0

5,5

5,4

0,4

-0,2

1,6

-0,2

1,4

0,7

-0,4

Transporto priemonės

0,2

5,4

-2,2

4,0

-8,3

-3,2

-15,3

3,6

2,7

5,2

-7,4

Kitos prekės

1,4

2,3

2,3

-3,1

-0,6

1,5

1,3

-1,1

1,9

3,9

1,5

Prekių importo pagal valstybių grupes kaitos veiksniai

(importas pagal prekes ir šalį siuntėją)

2003 m. sausio-rugsėjo mėn., palyginti su 2002 m. sausio-rugsėjo mėn., %

 

Iš viso

ES

CELPA

ELPA

NVS

Kitos šalys

Rusija

Vokietija

Latvija

Estija

JAV

Valstybių įtaka importui

4,3

1,5

1,0

-0,1

1,0

0,8

-0,6

-0,2

0,3

0,5

0,8

Visas importas

4,3

3,1

11,4

-3,2

4,0

5,9

-2,9

-1,2

7,1

17,7

58,6

Gyvi gyvūnai; gyvūnų produktai

0,1

-0,2

0,4

0,2

-0,1

1,4

0,0

-0,1

0,6

3,4

1,7

Augalinės kilmės produktai

0,3

0,1

0,1

0,1

0,9

0,2

1,1

-0,3

-0,4

-1,1

2,7

Paruošti maisto produktai, gėrimai, tabakas

0,2

0,3

0,3

-0,2

0,0

0,5

0,1

0,2

-0,8

1,8

0,0

Mineraliniai produktai

1,6

0,0

-0,1

-0,1

6,8

-0,2

-5,3

0,1

-0,9

-0,6

0,6

Chemijos pramonės šakų produkcija

0,3

0,3

-0,4

0,9

0,6

0,2

1,0

0,9

0,1

0,6

-2,0

Plastikai ir jų dirbiniai

0,3

-0,1

1,4

0,2

0,1

1,6

0,0

0,5

0,7

0,7

5,6

Mediena ir medienos dirbiniai

0,3

0,2

0,9

-1,1

0,2

0,4

-0,1

0,2

0,9

0,7

-0,2

Tekstilė ir tekstilės dirbiniai

-0,1

-0,6

0,6

0,6

-0,3

1,2

-0,1

-0,4

-1,1

0,6

0,9

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai

2,2

2,4

2,8

5,5

0,3

3,7

0,5

3,1

-0,1

3,1

-2,8

Transporto priemonės

-0,1

0,3

-0,4

-8,0

-0,1

0,4

-0,1

-5,9

3,3

4,5

47,9

Kitos prekės

-0,8

0,5

5,8

-1,3

-4,3

-3,5

0,1

0,5

4,8

4,0

4,2

 Paslaugos. Nors 2003 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su antruoju ketvirčiu, paslaugų eksportas padidėjo 8,8 procento, tačiau, palyginti su 2002 m. trečiuoju ketvirčiu, jis sumažėjo 8 procentais. 2003 m. sausio-rugsėjo mėn., palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, paslaugų eksportas sumažėjo 8,9 procento, o paslaugų importas - 2,7 procento. Bendras teigiamas paslaugų balansas trečiąjį ketvirtį sudarė 428,7 mln. litų (2002 m. trečiąjį ketvirtį - 597,1 mln. Lt), o sausio-rugsėjo mėn. - 1,26 mlrd. litų (2002 m. pirmąjį pusmetį - 1,56 mlrd. Lt).

Paslaugų eksporto sumažėjimą lėmė kelionių, statybos ir transporto paslaugų eksporto sumažėjimas. 2003 m. sausio-rugsėjo mėn. transporto ir kelionių paslaugų eksportas, palyginti su visų paslaugų eksportu, atitinkamai sudarė 47,2 ir 35,5 procento. Per šių metų devynis mėnesius, palyginti su 2002 m. atitinkamu laikotarpiu, jūrų transporto paslaugų eksportas sumažėjo 15,7 procento, geležinkelių transporto - 5,5 procento, vamzdynų transporto - 8,4 procento. Tuo tarpu kelių transporto paslaugų eksportas padidėjo 14,1, oro transporto - 4,5 procento. Palyginti su 2002 m. sausio-rugsėjo mėn., per 2003 m. devynis mėnesius laikinai atvykusių į Lietuvą užsieniečių sumažėjo 8,9 procento, o laikinai išvykusių Lietuvos gyventojų - 2 procentais. Teigiamas kelionių balansas sudarė 367,5 mln. litų (2002 m. pirmąjį pusmetį - 504,9 mln. litų).

Pajamos

. 2003 m. trečiąjį ketvirtį neigiamas pajamų balansas buvo 279 mln. litų, o sausio-rugsėjo mėn. - 1,3 mlrd. litų. Palyginti su atitinkamais 2002 m. laikotarpiais, 2003 m. trečiąjį ketvirtį neigiamas pajamų balansas padidėjo 216,3 mln. litų (4,5 karto), o per devynis mėnesius - net 823,5 mln. litų, arba 2,7 karto. Išskirtinis šių metų trečiojo ketvirčio pajamų balanso bruožas - gerokai padidėjusios nerezidentų reinvesticijos (į mokėjimų balanso einamąją sąskaitą įtrauktos kaip išmokos nerezidentams, o finansinėje sąskaitoje parodytos tarp tiesioginių užsienio investicijų). Palyginti su 2002 m. trečiuoju ketvirčiu, nerezidentų reinvesticijos padidėjo 197 mln. litų (beveik 4,3 karto). Padidėjusios reinvesticijos, rodo, kad padidėjo tiesioginių užsienio investavimo įmonių pelningumas.

2003 m. sausio-rugsėjo mėn. neigiamo pajamų balanso padidėjimą lėmė pirmąjį šių metų pusmetį nerezidentams išmokėti dividendai už tiesiogines užsienio investicijas ir padidėjusios reinvesticijos.

Einamieji pervedimai

. 2003 m. sausio-rugsėjo mėn. einamųjų pervedimų balansas buvo teigiamas ir sudarė 614,3 mln. litų, iš to skaičiaus trečiąjį ketvirtį - 139,6 mln. litų (2002 m. sausio-rugsėjo mėn. - 644,7 mln. Lt).

Kapitalo ir finansinė sąskaitos.

2003 m. trečiąjį ketvirtį kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas sudarė 719,5 mln. litų, o sausio-rugsėjo mėn. - 1,89 mlrd. litų.

Investicijos užsienyje

. 2003 m. trečiąjį ketvirtį Lietuvos ūkio subjektų investicijos užsienyje padidėjo 631,5 mln. litų, o per devynis mėnesius - 759,6 mln. litų (2002 m. atitinkamai sudarė 241,5 ir 140,7 mln. Lt). Trečiąjį 2003 m. ketvirtį šalies komercinių bankų suteiktos paskolos ir terminuotieji indėliai užsienio bankuose padidėjo 176,4 mln. litų, o korespondentinių sąskaitų likučiai užsienio bankuose - 212 mln. litų. Sausio-rugsėjo mėn. bankų investicijos užsienyje padidėjo 362,4 mln. litų. Kitų šalies ūkio subjektų investicijos užsienyje 2003 m. trečiąjį ketvirtį padidėjo 301,4 mln. litų, o sausio-rugsėjo mėn. - 397,2 mln. litų.

Užsienio investicijos Lietuvoje

. 2003 m. trečiąjį ketvirtį bendrų užsienio investicijų Lietuvoje srautas buvo teigiamas (1,62 mlrd. Lt), o per devynis mėnesius jis sudarė 3,26 mlrd. litų. Palyginti su devyniais 2002 m. mėnesiais, užsienio investicijų srautas padidėjo 1,35 mlrd. litų. Tokį užsienio investicijų srauto pokytį lėmė kitų investicijų ir investicijų portfelio Lietuvoje padidėjimas.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balanso, jį sudarančių balansų pokyčiai bei šių sąskaitų pokytį nulėmę veiksniai

 

2003 m. sausio-rugsėjo mėn., mln. Lt

2002 m. sausio-rugsėjo mėn., mln. Lt

Pokytis, %

Veiksniai

Kapitalo ir finansinės sąskaitų (su klaidomis ir praleidimais) balansas

2 331

1 482,19

57,3

57,3

Kapitalo sąskaitos balansas

161,69

169,93

-4,8

-0,6

Tiesioginės investicijos

310,31

1 993,59

-84,4

-113,6

Investicijų portfelis

739,78

35,43

1988,0

47,5

Išvestinės finansinės priemonės

-65,14

-9,67

573,6

-3,7

Kitos investicijos

1 510,84

-256,12

-689,9

119,2

Oficialiosios tarptautinės atsargos

-764,23

-1 154,79

-33,8

26,4

Klaidos ir praleidimai

437,75

703,82

-37,8

-18,0

Tiesioginių

užsienio investicijų srautas Lietuvoje 2003 m. trečiąjį ketvirtį buvo neigiamas - 672,7 mln. litų (pirmas atvejis tiesioginių užsienio investicijų apskaitos praktikoje Lietuvoje). Tai įvyko dėl tiesioginių užsienio investicijų kito kapitalo pokyčių. Vienu atveju tiesioginiam investuotojui buvo grąžinta paskola, kitu atveju, pasikeitus akcininkams, anksčiau iš užsienio investuotojo gauta paskola buvo perklasifikuota iš tiesioginių užsienio investicijų į kitas užsienio investicijas. Dėl didelio neigiamo srauto trečiąjį ketvirtį, 2003 m. sausio-rugsėjo mėn. tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje sudarė tik 405,9 mln. litų (2002 m. sausio-rugsėjo mėn. - 2,02 mlrd. Lt). Per devynis mėnesius įplaukos už privatizuotus objektus, klasifikuojamos kaip tiesioginės užsienio investicijos, sudarė tik 0,3 mln. litų (per 2002 m. devynis mėn. - 187,7 mln. Lt).

2003 m. rugsėjo 30 d. sukauptos tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje siekė 13,3 mlrd. litų (3,85 mlrd. eurų). Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 3 852 litai (1 115 eurų) tiesioginių užsienio investicijų.

2003 m. sausio-rugsėjo mėn. didžiausias tiesioginių investicijų srautas buvo nukreiptas į nuotolinius ryšius (169,9 mln. Lt), medienos ir medienos dirbinių gamybą (128 mln. Lt), piniginio tarpininkavimo veiklą (118,3 mln. Lt), elektros, dujų ir vandens tiekimo veiklą (116 mln. Lt) ir į nekilnojamo turto operacijas (107,7 mln. Lt).

2003 m. rugsėjo 30 d. 30 procentų visų tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje sudarė investicijos į apdirbamąją pramonę, didmeninę ir mažmeninę prekybą - 18,6 procento, į transporto, sandėliavimo ir nuotolinių ryšių veiklas - 17,4 procento, į finansinio tarpininkavimo veiklą - 15,7 procento.

Daugiausia lėšų yra investavę Danijos investuotojai (17,4 % visų investicijų), Švedijos (15,5 %), Vokietijos (10,2 %), JAV (8,6 %), Suomijos (8,5 %), Estijos (7,7%). ES šalių investicijos sudarė 63,2 procento visų investicijų, šalių kandidačių į ES - 12,9 procento.

Investicijų portfelis

. 2003 m. trečiąjį ketvirtį investicijų portfelio srautas Lietuvoje buvo neigiamas -65,1 mln. litų. Tačiau 2003 m. pirmąjį ketvirtį Vyriausybės išplatinta nauja euroobligacijų emisija lėmė, kad sausio-rugsėjo mėn. investicijų portfelio įplaukos Lietuvoje sudarė 609,2 mln. litų.

Kitos užsienio investicijos.

Įsiskolinimas nerezidentams už prekes ir paslaugas 2003 m. trečiąjį ketvirtį padidėjo 183,4 mln. litų ir sausio-rugsėjo mėn. šis srautas siekė 344,6 mln. litų. Trečiąjį ketvirtį nerezidentų indėlių srautas šalies komerciniuose bankuose sudarė 235 mln. litų, o sausio-rugsėjo mėn. - 385,7 mln. litų. Per ataskaitinį laikotarpį gerokai daugiau padidėjo užsienio paskolų strautas. 2003 m. trečiąjį ketvirtį grynųjų užsienio paskolų srautas buvo teigiamas (daugiau užsienio paskolų buvo gauta negu grąžinta) ir sudarė 1,7 mlrd. litų, o sausio-rugsėjo mėn. - 1,45 mlrd. litų. Didžiausią šio srauto dalį sudarė komercinių bankų gautos paskolos ir kitų sektorių (dėl minėto paskolų perklasifikavimo iš tiesioginių užsienio investicijų į kitas investicijas) gautos paskolos.

Oficialiosios tarptautinės atsargos

. 2003 m. trečiąjį ketvirtį oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas buvo teigiamas (319,7 mln. Lt), o sausio-rugsėjo mėn. - 764,2 mln. litų. Per 2003 m. devynis mėnesius operacijos su centrinės valdžios institucijomis (daugiausia sudarė įplaukos, gautos už Vyriausybės euroobligacijų emisiją) padidino oficialiąsias tarptautines atsargas 335 mln. litų, o atpirkimo sandoriai su nerezidentais - 274 mln. litų. Be to, dėl padidėjusios litų paklausos per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos bankas iš šalies komercinių bankų nupirko 70,4 mln. litų užsienio valiutos daugiau negu jos pardavė.

2003 m. sausio-rugsėjo šalies mokėjimų balanse klaidos ir praleidimai sudarė 437,8 mln. litų (2002 m. sausio-rugsėjo mėn. buvo 703,8 mln. Lt).

Lietuvos Respublikos tarptautinių investicijų balansas

. 2003 m. rugsėjo 30 d. visas šalies finansinis užsienio turtas sudarė 15,4 mlrd. litų, o visi šalies tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai - 33 mlrd. litų. Neigiamas tarptautinių investicijų balansas sudarė 17,6 mlrd. litų. 2003 m. sausio-rugsėjo mėn. visas užsienio turtas padidėjo 1,41 mlrd. litų, tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai - 1,92 mlrd. litų, todėl neigiamas tarptautinių investicijų balansas padidėjo 515,5 mln. litų. 2003 m. rugsėjo mėn. pabaigoje šalies tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai pasiskirstė taip: kitos investicijos (42,6 %), tiesioginės užsienio investicijos (40,3 %), investicijų portfelis (17 %) ir išvestinės finansinės priemonės (0,1 %).