Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. lapkričio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 16,8 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 42,4 mln. litų, arba 0,3 procento, o per metus - 2,4 mlrd. litų, arba 16,5 procento.

2003 m. lapkričio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 16,8 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 42,4 mln. litų, arba 0,3 procento, o per metus - 2,4 mlrd. litų, arba 16,5 procento.

Pinigai apyvartoje lapkričio mėnesį padidėjo 99,4 mln. litų ir indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 171,0 mln. litų, iš jų vietinių valdymo organų, nefinansinių valstybinių įmonių, nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų - padidėjo atitinkamai 15,0, 16,3, 48,4 ir 85,4 mln. litų.

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 24,7 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių - sumažėjo 34,2 mln. litų, o fizinių asmenų - padidėjo 66,0 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 252,8 mln. litų, iš jų nefinansinių valstybinių įmonių, nefinansinių privačių įmonių, fizinių asmenų ir nebankinių finansinių institucijų - sumažėjo atitinkamai 52,5, 139,6, 45,8 ir 15,4 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas lapkričio mėn. sumažėjo 323,3 mln. litų, iš jo užsienio turtas sumažėjo 259,4 mln. litų, o įsipareigojimai užsieniui padidėjo 63,9 mln. litų.

Vidaus kreditas padidėjo 390,6 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams bei pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo atitinkamai 183,3 ir 241,7 mln. litų, o pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms sumažėjo 39,8 mln. litų.

Pinigų apžvalga
(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 102003 11Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 768,36 445,0-323,3-4,8
Užsienio turtas11 618,411 359,1-259,4-2,2
Įsipareigojimai užsieniui4 850,14 914,063,91,3
VIDAUS KREDITAS11 721,412 112,0390,63,3
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-502,9-319,6183,336,4
Pretenzijos vietiniams valdymo organams362,3369,26,81,9
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
160,7159,2-1,4-0,9
Pretenzijos privačiam sektoriui10 223,410 465,2241,72,4
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
1 477,91 438,1-39,8-2,7
PINIGAI9 698,79 969,2270,52,8
Pinigai apyvartoje4 300,04 399,499,42,3
Indėliai iki pareikalavimo5 398,75 569,7171,03,2
KVAZIPINIGAI7 104,96 876,8-228,1-3,2
Indėliai užsienio valiutomis3 780,33 527,5-252,8-6,7
Terminuotieji ir taupomieji indėliai3 324,63 349,324,70,7
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 686,11 711,125,01,5

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.