Lietuvos bankas
2010-09-22
Šiandien (Frankfurte prie Maino) įvyko Europos centrinio banko (ECB) Bendrosios tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas.

Šiandien (Frankfurte prie Maino) įvyko Europos centrinio banko (ECB) Bendrosios tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas.

Bendrosios tarybos posėdyje tarp kitų klausimų aptarta euro zonos bei prie jos planuojančių prisijungti šalių ekonominė, pinigų ir finansų raida bei ECB Valdančiosios tarybos politikos pozicija dėl valiutos kurso klausimų, susijusių su stojančiomis šalimis (ECB Valdančiosios tarybos „Politikos pozicija dėl valiutos kurso klausimų, susijusių su stojančiomis šalimis“ visomis ES ir stojančiųjų šalių, taip pat ir lietuvių, kalbomis pateikiama ECB interneto tinklapyje http://www.ecb.int/pub/pdf/policyaccexchangeratelt.pdf

LB valdybos pirmininkas, kartu su kitų stojančiųjų į Europos sąjungą ES šalių centrinių bankų valdytojais, ECB Bendrosios tarybos posėdžiuose dalyvauja stebėtojo teisėmis, o Lietuvai įstojus į ES, taps jos nariu.

Papildoma informacija: apie numatomą euro įvedimą Lietuvoje, Valiutų kursų mechanizmą II ir kitą su šiuo klausimu susijusią informaciją, galima rasti LB interneto svetainės skyriuje „ES ir ECBS“ http://www.lb.lt/lt/integracija/index.htm