Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. spalio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 228,8 mln. litų (rugsėjo mėn. einamosios sąskaitos deficitas siekė 363,1 mln. Lt).

2003 m. spalio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 228,8 mln. litų (rugsėjo mėn. einamosios sąskaitos deficitas siekė 363,1 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. spalio mėn., einamosios sąskaitos deficitas sumažėjo 169,2 mln. litų. Tai lėmė sumažėjęs užsienio prekybos deficitas.

Statistikos departamento duomenimis, 2003 m. spalio mėn., palyginti su 2003 m. rugsėjo mėn., prekių eksportas padidėjo 15,1 procento, o importas - 11,3 procento. 2003 m. spalio mėn., palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 11,4 procento, o importas - 1,4 procento.

Palyginti su 2003 m. rugsėjo mėn., spalio mėn. paslaugų eksportas sumažėjo 2,1 procento, o paslaugų importas- net 17,7 procento. Teigiamas paslaugų balansas buvo 147 mln. litų (rugsėjo mėn.- 93,6 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. spalio mėn., paslaugų eksportas sumažėjo 0,6 procento, o paslaugų importas - 8,1 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 23,2 mln. litų.

2003 m. spalio mėn. išmokas nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) viršijo Lietuvos investicijų užsienyje pajamas tik 0,9 mln. litų. Tačiau teigiamas darbo pajamų balansas siekė 16,2 mln. litų. Dėl šių priežasčių spalio mėn. bendras pajamų balansas buvo teigiamas (15,3 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. spalio mėn., bendras pajamų balansas pagerėjo 45,0 mln. litų.

2003 m. spalio mėn. einamųjų pervedimų balansas, palyginti su rugsėjo mėn., sumažėjo 14,1 mln. litų ir buvo 40,9 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas spalio mėn. buvo teigiamas ir siekė 28,5 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) spalio mėn. sumažėjo 196 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai padidėjo 389,4 mln. litų. Spalio mėn. neatlygintinų kapitalo pervedimų balansas buvo 4,2 mln. litų.

2003 m. spalio mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas sumažėjo 237,5 mln. litų. Daugiausia sumažėjo komercinių bankų indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučiai užsienio bankuose. Kitų sektorių užsienio turtas padidėjo 41,5 mln. litų.

2003 m. spalio mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas buvo 58,5 mln. litų. Iš šio skaičiaus daugiausia (49,5 mln. Lt) buvo nerezidentų investicijų į akcinį kapitalą.

Nerezidentų investicijų portfelis spalio mėn. sumažėjo 50,4 mln. litų. Per ataskaitinį mėnesį nerezidentai antrinėje rinkoje pardavė šalies ūkio subjektų akcijų už 12,1 mln. litų, o nerezidentų turimų Lietuvoje išleistų skolos vertybinių popierių sumažėjo 38,3 mln. litų. Kitos nerezidentų investicijos spalio mėn. padidėjo 389,9 mln. litų. Šį rodiklį lėmė tai, kad padidėjo šalies ūkio subjektų (ne bankų) įsiskolinimas už prekes ir paslaugas, padaugėjo iš užsienio gautų paskolų, ir nerezidentų indėlių šalies komerciniuose bankuose.

2003 m. spalio mėn. teigiamas oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse buvo 561,1 mln. litų (beveik 2,2 karto daugiau nei rugsėjo mėn.). Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų padidėjimo priežastis buvo ta, kad komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui užsienio valiutos 336,6 mln. litų daugiau nei iš jo nupirko. 188,8 mln. litų atsargas padidino centrinės valdžios institucijų operacijos konvertuojamosiomis valiutomis Lietuvos banke. Oficialiąsias tarptautines atsargas taip pat didino 22,2 mln. litų padidėję Lietuvos banko atpirkimo sandoriai su nerezidentais bei gautos grynosios pajamos už investicijas užsienio valiuta.