Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. lapkričio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,9 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 50,0 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai, privalomosios atsargos užsienio valiutomis

2003 m. lapkričio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,9 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 50,0 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai, privalomosios atsargos užsienio valiutomis ir nebankinių finansinių institucijų indėliai iki pareikalavimo atitinkamai padidėjo 99,6, 13,2 ir 0,3 mln. litų, o lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose sumažėjo 63,5 mln. litų. Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai per mėnesį sumažėjo atitinkamai 310,6 ir 158,4 mln. litų.

Užsienio turtą 195,7 mln. litų mažino atpirkimo sandoriai su nerezidentais ir 121,9 mln. mažino operacijos su centrinės valdžios institucijomis.

Lietuvos banko balansas
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 102003 11Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 208,78 898,1-310,6-3,4
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
5,45,4--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
9,09,30,33,8
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
9,99,9-0,0-0,2
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS244,3253,59,23,8
IŠ VISO TURTO9 477,39 176,2-301,1-3,2
PINIGŲ ATSARGA5 866,05 916,050,00,9
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
4 704,74 804,399,62,1
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI491,6296,6-195,0-39,7
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 330,72 172,3-158,4-6,8
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,029,00,00,0
KAPITALO SĄSKAITOS710,8709,2-1,6-0,2
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI49,253,13,97,9
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9 477,39 176,2-301,1-3,2

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 102003 11Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
135,8133,0-2,7-2,0

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.