Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. lapkričio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 971,7 mln. litų (2 598,4 mln. eurų arba 3 098,0 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos sumažėjo 301,2 mln. litų arba 3,2 procento. Pagrindinėmis oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo

2003 m. lapkričio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 971,7 mln. litų (2 598,4 mln. eurų arba 3 098,0 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos sumažėjo 301,2 mln. litų arba 3,2 procento.

Pagrindinėmis oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo priežastimis buvo Lietuvos banko operacijos konvertuojamosiomis valiutomis su nerezidentais bei su centrinės valdžios institucijomis, kurios sumažino atsargas atitinkamai 195,7 ir 121,9 mln. litų. Atsargas taip pat mažino JAV dolerio kurso kritimas lito atžvilgiu. Oficialiąsias tarptautines atsargas lapkričio mėnesį didino Lietuvos banko operacijos su komerciniais bankais bei gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutos Kitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš viso Grynieji pinigai ir indėliai Vertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš viso Centrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2003 103 134,12 685,69 272,9211,90,1860,20,19 060,71 507,0269,41 237,77 553,7--
2003 113 098,02 598,48 971,7214,70,1860,20,18 756,81 135,1508,6626,57 621,7--
2003 11 - 10
Pokytis:mln. Lt-36,1-87,2-301,22,8-0,00,0-304,0-372,0239,2-611,268,0--
procentais-1,2-3,2-3,21,3-4,6-2,0-3,4-24,788,80,5 k0,9--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.