Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. spalio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 16,8 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 468,4 mln. litų, arba 2,9 procento, o per metus - 2,6 mlrd. litų, arba 18,3 procento. Pinigai apyvartoje spalio mėnesį padidėjo 77,9 mln. litų

2003 m. spalio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 16,8 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 468,4 mln. litų, arba 2,9 procento, o per metus - 2,6 mlrd. litų, arba 18,3 procento.

Pinigai apyvartoje spalio mėnesį padidėjo 77,9 mln. litų ir indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 350,3 mln. litų, iš jų vietinių valdymo organų, nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų - padidėjo atitinkamai 53,1, 211,2 ir 90,5 mln. litų, o nebankinių finansinių institucijų sumažėjo - 12,7 mln. litų.

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais sumažėjo 105,8 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių-sumažėjo 157,3 mln. litų, o fizinių asmenų - padidėjo 47,3 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 146,0 mln. litų, iš jų nefinansinių valstybinių įmonių ir nefinansinių privačių įmonių - padidėjo atitinkamai 21,0 ir 138,0 mln. litų, o fizinių asmenų - sumažėjo 18,7 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas spalio mėn. padidėjo 170,6 mln. litų, iš jo užsienio turtas ir įsipareigojimai užsieniui padidėjo atitinkamai 317,1 ir 146,6 mln. litų.

Vidaus kreditas padidėjo 330,8 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams sumažėjo 194,2 mln. litų, o pretenzijos privačiam sektoriui ir nebankinėms finansinėms institucijoms padidėjo atitinkamai 486,6 ir 43,5 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 092003 10Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 597,76 768,3170,62,6
Užsienio turtas11 301,311 618,4317,12,8
Įsipareigojimai užsieniui4 703,64 850,1146,63,1
VIDAUS KREDITAS11 390,611 721,4330,82,9
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-308,7-502,9-194,2-62,9
Pretenzijos vietiniams valdymo organams364,1362,3-1,8-0,5
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
164,0160,7-3,3-2,0
Pretenzijos privačiam sektoriui9 736,910 223,4486,65,0
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
1 434,41 477,943,53,0
PINIGAI9 270,59 698,7428,24,6
Pinigai apyvartoje4 222,14 300,077,91,8
Indėliai iki pareikalavimo5 048,45 398,7350,36,9
KVAZIPINIGAI7 064,77 104,940,30,6
Indėliai užsienio valiutomis3 634,23 780,3146,04,0
Terminuotieji ir taupomieji indėliai3 430,43 324,6-105,8-3,1
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 653,11 686,132,92,0

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.