Lietuvos bankas
2010-09-22
1. Dėl Vokietijos Federacinės Respublikos banko VEREINS-UND WESTBANK AG Vilniaus skyriaus inspektavimo rezultatų. 2. Lietuvos banko dalyvavimo Europos centrinių bankų sistemos komitetų darbe apžvalga. 3. Dėl informacijos, susijusios su kredito įstaigų
1. Dėl Vokietijos Federacinės Respublikos banko VEREINS-UND WESTBANK AG Vilniaus skyriaus inspektavimo rezultatų.

2. Lietuvos banko dalyvavimo Europos centrinių bankų sistemos komitetų darbe apžvalga.

3. Dėl informacijos, susijusios su kredito įstaigų steigimu ir veikla, pateikimo Europos Bendrijų Komisijai ir Europos Sąjungos valstybių narių kredito įstaigų priežiūros institucijoms.

4. Dėl leidimo įregistruoti akcinės bendrovės banko „NORD/LB Lietuva“ skyrių nuostatų pakeitimus.

5. Dėl leidimo įregistruoti uždarosios akcinės bendrovės Sampo banko statuto pakeitimą.

6. Dėl leidimo įregistruoti akcinės bendrovės Šiaulių banko statuto pakeitimą.

7. Dėl Lietuvos banko valdybos 2003 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 15 „Dėl Abejotinų aktyvų vertinimo, grupavimo ir specialiųjų atidėjimų sudarymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

8. Dėl Lietuvos banko valdybos 2000 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 154 „Dėl Banko vidaus audito organizavimo bendrųjų nuostatų“ pakeitimo.

9. Dėl 50 Lt proginės monetos, skirtos Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansambliui (iš serijos „Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“), grafinių (meninių) projektų.

10. Dėl 50 Lt proginės monetos, skirtos Vilniaus universiteto 425-erių metų sukakčiai, grafinių (meninių) projektų.