Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos bankas išleido antrajį 2003 m. žurnalo „Pinigų studijos“ numerį, kuriame ekonomikos bei finansų specialistai analizuoja pinigų, bankininkystės ir finansų, ekonomikos teorijos ir praktikos klausimus.

Lietuvos bankas išleido antrajį 2003 m. žurnalo „Pinigų studijos“ numerį, kuriame ekonomikos bei finansų specialistai analizuoja pinigų, bankininkystės ir finansų, ekonomikos teorijos ir praktikos klausimus.

Sigitas Šiaudinis straipsnyje „Šiuolaikinių valiutų valdybų operacinių sistemų veiksmingumas: diskusiją tęsiant“ įrodinėja, kad tarptautinių oficialiųjų atsargų ir pinigų bazės sąryšis netinka šiuolaikinių valiutų valdybų automatizmui ir jį įgyvendinančioms operacinėms sistemoms įvertinti. Siūlomas kitas būdas tokių operacinių sistemų veiksmingumui testuoti.

Charles Woolfson ir Matthias Beck straipsnyje „Teisė streikuoti Lietuvoje: kritinis komentaras“ nagrinėja Lietuvos įstatymų reguliuojamas nuostatas dėl teisės streikuoti šalyje. Teoriniu požiūriu įprastos neoliberalios priemonės, kuriomis ribojama teisė streikuoti, neturėtų tapti ilgalaikiu Lietuvos ekonomikos interesu.

Jonas Mackevičius ir Romualdas Bartaška straipsnyje „Klaidų ir apgaulių aptikimas, įvertinimas ir prevencija“ nagrinėja klaidų ir apgaulių įtaką įmonių finansinei būklei ir veiklos rezultatams. Analizuojamas klaidų ir apgaulių gyvavimo ciklas, atsakomybė už aplaidų ir apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą. Pateikiami pasiūlymai klaidų ir apgaulių prevencijos sistemai sukurti.

Birutė Galinienė ir Irma Šopienė straipsnyje „Draudžiamo nekilnojamojo turto vertės nustatymo metodiniai aspektai“ pateikia trumpą Lietuvos turto draudimo rinkos apžvalgą, nagrinėja draudžiamo nekilnojamojo turto draudimo vertės nustatymo svarbą ir reikšmę ūkio subjektams.

Audrius Linartas straipsnyje „Draudimo įmonių finansinio stabilumo vertinimas“ apžvelgia Lietuvos ne gyvybės draudimo įmonių finansinio stabilumo vertinimo raidos tendencijas ir perspektyvas. Įvertina Europos Sąjungos draudimo įmonių mokumo rodiklių galimybes, siūlo galimas šio rodiklio tobulinimo kryptis ir galimybes.

Vilija Tauraitė straipsnyje „Indėliai Baltijos valstybių bankuose ir jų draudimo sistemos“ analizuoja indėlius, laikomus Lietuvos, Latvijos ir Estijos komerciniuose bankuose, jų kiekio bei struktūros kitimo tendencijos. Taip pat straipsnyje nagrinėjama kaip veikia Baltijos šalių indėlių draudimo sistemos, apibūdinami jų naujausi pakeitimai, tikslai ir kiti svarbūs bruožai.

Žurnalo „Pinigų studijos“ straipsnius galite skaityti Lietuvos banko interneto svetainėje adresu: http://www.lb.lt/lt/leidiniai/pinigu_studijos2003_2.pdf