Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. spalio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,9 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 321,3 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose, išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir privalomosios

2003 m. spalio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,9 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 321,3 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose, išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai padidėjo 233,7, 63,5 ir 28,8 mln. litų. Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 546,8 ir 242,5 mln. litų.

Užsienio turtą didino tai, kad Lietuvos bankas nupirko iš komercinių bankų valiutos 336,6 mln. litų sumai daugiau negu pardavė, taip pat 188,8 mln. litų padidino operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir 22,2 mln. litų padidino atpirkimo sandoriai su nerezidentais.

Lietuvos banko balansas
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 092003 10Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS8 661,99 208,7546,86,3
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
5,45,4--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
8,99,00,10,6
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
10,29,9-0,3-2,5
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS243,2244,31,10,4
IŠ VISO TURTO8 929,69 477,3547,76,1
PINIGŲ ATSARGA5 544,75 866,0321,35,8
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
4 641,24 704,763,51,4
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI469,4491,622,24,7
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 088,32 330,7242,511,6
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS28,929,00,00,1
KAPITALO SĄSKAITOS737,6710,8-26,7-3,6
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI60,749,2-11,5-19,0
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ8 929,69 477,3547,76,1

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 092003 10Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
162,0135,8-26,2-16,2

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.