Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. rugsėjo mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 363,1 mln. litų (rugpjūčio mėn. einamosios sąskaitos balansas buvo teigiamas - 104,9 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. rugsėjo mėn., einamosios sąskaitos deficitas padidėjo

2003 m. rugsėjo mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 363,1 mln. litų (rugpjūčio mėn. einamosios sąskaitos balansas buvo teigiamas - 104,9 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. rugsėjo mėn., einamosios sąskaitos deficitaspadidėjo 326,1 mln. litų. Neigiamą šio balanso pokytį lėmė padidėjęs užsienio prekybos deficitas.

Statistikos departamento duomenimis, 2003 m. rugsėjo mėn., palyginti su 2003 m. rugpjūčio mėn., prekių eksportas padidėjo 1,2 procento, o importas - 17,7 procento. 2003 m. rugsėjo mėn., palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 4,3 procento, o importas - 7,8 procento.

Palyginti su 2003 m. rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn. paslaugų eksportas sumažėjo 11 procentų, o paslaugų importas padidėjo 9,7 procento. Teigiamas paslaugų balansas buvo 93,6 mln. litų (rugpjūčio mėn. - 180,4 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. rugsėjo mėn., paslaugų eksportas sumažėjo 2,1 procento, o paslaugų importas padidėjo 23,7 procento padidėjo. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 77,8 mln. litų.

2003 m. rugsėjo mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) viršijo Lietuvos investicijų užsienyje pajamas 35,7 mln. litų. Be to, palyginti su rugpjūčio mėn., darbo pajamų balansas sumažėjo 16,5 mln. litų. Dėl šių priežasčių, rugsėjo mėn. bendras pajamų balansas buvo neigiamas (-41,3 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. rugsėjo mėn., bendras neigiamas pajamų balansas padidėjo 13 mln. litų.

2003 m. rugsėjo mėn. einamųjų pervedimų balansas, palyginti su rugpjūčio mėn., padidėjo 28,6 mln. litų ir siekė 55 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas rugsėjo mėn. buvo teigiamas ir siekė 95,8 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) rugsėjo mėn. padidėjo 307 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai - 619 mln. litų. Rugsėjo mėn. neatlygintinų kapitalo pervedimų balansas siekė 40,6 mln. litų.

Šių metų rugsėjo mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas padidėjo 157,1 mln. litų. Daugiausia padidėjo komercinių bankų indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučiai užsienio bankuose. Kitų sektorių užsienio turtas padidėjo 149,9 mln. litų.

2003 m. rugsėjo mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas buvo 163,2 mln. litų. Iš šio skaičiaus daugiausia (98,3 mln. Lt) buvo nerezidentų investicijų į akcinį kapitalą (nerezidentų įsigytų akcijų paketų).

Nerezidentų investicijų portfelis rugsėjo mėn. sumažėjo 37,8 mln. litų. Per ataskaitinį mėnesį nerezidentai antrinėje rinkoje pardavė šalies ūkio subjektų akcijų už 22,1 mln. litų. Sumažėjo ir nerezidentų turimų Lietuvoje išleistų skolos vertybinių popierių (15,7 mln.Lt). Kitos nerezidentų investicijos rugsėjo mėn. padidėjo 502,1 mln. litų. Šių investicijų padiddėjimą lėmė tai, kad padaugėjo nerezidentų indėlių šalies komerciniuose bankuose ir Lietuvos banko atpirkimo sandorių.

2003 m. rugsėjo mėn. teigiamas oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse buvo 256,8 mln. litų. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų padidėjimo priežastis buvo centrinės valdžios institucijų operacijos konvertuojamomis valiutomis Lietuvos banke bei 130,1 mln. litų padidėjusi atpirkimo sandorių su nerezidentais apimtis. Atsargų srautą taip pat didino Lietuvos banko gautos grynosios pajamos už investicijas užsienio valiuta.