Lietuvos bankas
2010-09-22
Europos Komisijos paskelbtame pranešime apie dešimties į Europos Sąjungą (ES) stojančiųjų šalių pasirengimą teigiama, kad Lietuvoje bankų veiklą reglamentuojančios teisės derinimas didžia dalimi jau yra baigtas.

2003 m. lapkričio 5 d. Europos Komisijos paskelbtame pranešime apie dešimties į Europos Sąjungą (ES) stojančiųjų šalių pasirengimą teigiama, kad Lietuvoje bankų veiklą reglamentuojančios teisės derinimas didžia dalimi jau yra baigtas.

Pažymėta, kad Lietuvos bankas, kaip bankų priežiūrą vykdanti institucija, iš esmės turi tinkamą infrastruktūrą ir žmogiškuosius išteklius, kad galėtų vykdyti su šios srities acquis reikalavimais susijusius uždavinius, o Lietuva iš esmės vykdo narystės reikalavimus bankų sektoriuje. Kapitalo judėjimo ir mokėjimų srityje Lietuvos teisė taip pat didžia dalimi yra suderinta ir įgyvendinta.

Lietuva iš esmės atitinka reikalavimus centrinio banko nepriklausomumo srityje, tačiau reikia padaryti kai kuriuos Lietuvos banko įstatymo pakeitimus, susijusius su apsauga nuo interesų konfliktų, susijusių su valdybos narių pareigomis. Lietuvos banko įstatymo projektas su šiomis nuostatomis jau yra parengtas.

Taip pat pranešime paminėta, kad išlieka naujosios tarpbankinės mokėjimo ir atsiskaitymų sistemos, įskaitant Atsiskaitymų realiu laiku sistemą įdiegimo būtinybė. Lietuvos bankas planuoja kad sistema pradės veikti 2004 m. sausio mėnesį.