Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. spalio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 272,9 mln. litų (2 685,6 mln. eurų arba 3 134,1 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 549,8 mln. litų arba 6,3 procento.Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo

2003 m. spalio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 272,9 mln. litų (2 685,6 mln. eurų arba 3 134,1 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 549,8 mln. litų arba 6,3 procento.

Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo ta, kad komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui užsienio valiutos 336,6 mln. litų sumai daugiau nei nupirko. 188,8 mln. litų atsargas padidino centrinės valdžios institucijų operacijos konvertuojamosiomis valiutomis Lietuvos banke. Oficialiąsias tarptautines atsargas taip pat didino 22,2 mln. litų padidėję Lietuvos banko atpirkimo sandoriai su nerezidentais bei gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)

Oficialiosios tarptautinės atsargos

Iš viso

Piniginis auksas2

Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutos

Kitos
pretenzijos

mln.
USD 

mln.
EUR1 

mln.
LTL 

mln.
LTL 

Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš viso

Grynieji pinigai ir indėliai

Vertybiniai
popieriai

Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš viso

Centrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose

2003 09

2 894,8

2 526,4

8 723,0

215,7

0,186

0,2

0,1

8 507,1

1 507,9

228,5

1 279,4

6 999,2

-

-

2003 10

3 134,1

2 685,6

9 272,9

211,9

0,186

0,2

0,1

9 060,7

1 507,0

269,4

1 237,7

7 553,7

-

-

2003 10 - 09

Pokytis:

mln. Lt

239,3

159,2

549,8

-3,9

-

0,0

0,0

553,7

-0,9

40,9

-41,8

554,5

-

-

procentais

8,3

6,3

6,3

-1,8

-

-0,3

-0,3

6,5

-0,1

17,9

1,0 k

7,9

-

-

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.