Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko iniciatyva Lietuvoje diegiamas Tarptautinis banko sąskaitos numeris (taip vadinamas IBAN). Planuojama, kad nuo 2004 m. pradžios visi Lietuvos komercinių bankų klientai naudosis sąskaitomis su nauja numeracija.

Lietuvos banko iniciatyva Lietuvoje diegiamas Tarptautinis banko sąskaitos numeris (taip vadinamas IBAN - International Bank Account Number). Planuojama, kad nuo 2004 m. pradžios visi Lietuvos komercinių bankų klientai naudosis sąskaitomis su nauja numeracija.

Įdiegus Tarptautinį banko sąskaitos numerį fizinių ir juridinių asmenų sąskaitos numeracija bus vienoda vykdant mokėjimus ir atsiskaitymus Lietuvoje ir užsienyje. Iki šiol šiems atsiskaitymams buvo naudojama skirtinga numeracija.

Dėl to bus keičiamos visų Lietuvos komercinių bankų klientų sąskaitos. Siekiant, kad šie pakeitimai būtų atlikti kuo paprasčiau ir patogiau bankų klientams, naująjį Tarptautinį banko sąskaitos numerį sudarys tie patys 11 dabartinės sąskaitos numerių. Jų priekyje papildomai bus naudojami 9 simbolių rinkinys, kuris identifikuos banką, jo skyrių ir šalį, kurioje yra bankas. Tokiu būdu naująjį sąskaitos numerį sudarys 20 skaičių.

Dar 2003 m. gegužės 21 d. Lietuvos bankas ir visi Lietuvos komerciniai bankai pasirašė susitarimą dėl naujos Lietuvoje 2004 m. pradžioje pradėsiančios veikti mokėjimo sistemos LITAS, kuriame numatyta, kad nuo šios sistemos nuolatinės eksploatacijos pradžios, visuose tarpbankinių lėšų pervedimo nurodymuose mokėtojų ir lėšų gavėjų sąskaitoms identifikuoti bus naudojamas tik Tarptautinis banko sąskaitos numeris.