Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. rugsėjo mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 16,3 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 55,4 mln. litų, arba 0,3 procento, o per metus - 2,1 mlrd. litų, arba 15,0 procento. Pinigai apyvartoje rugsėjo mėnesį sumažėjo 63,1 mln. litų, o indėliai iki pareikalavimo

2003 m. rugsėjo mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 16,3 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 55,4 mln. litų, arba 0,3 procento, o per metus - 2,1 mlrd. litų, arba 15,0 procento.

Pinigai apyvartoje rugsėjo mėnesį sumažėjo 63,1 mln. litų, o indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 37,6 mln. litų, iš jų nefinansinių valstybinių įmonių, nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų - padidėjo atitinkamai 16,1, 6,2 ir 18,1 mln. litų, o nebankinių finansinių institucijų sumažėjo - 1,8 mln. litų.

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 93,0 mln. litų, iš jų nefinansinių valstybinių įmonių, nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų indėliai padidėjo atitinkamai 13,1, 30,2 ir 50,7 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 12,1 mln. litų, iš jų fizinių asmenų - 71,9 mln. litų, o nefinansinių valstybinių įmonių, nefinansinių privačių įmonių ir nebankinių finansinių institucijų - padidėjo atitinkamai 14,9, 40,6 ir 7,5 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas rugsėjo mėn. sumažėjo 37,1 mln. litų, iš jo užsienio turtas ir įsipareigojimai užsieniui padidėjo atitinkamai 379,6 ir 416,7 mln. litų.

Vidaus kreditas padidėjo 116,1 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams sumažėjo 217,8 mln. litų, o pretenzijos vietiniams valdymo organams, privačiam sektoriui ir nebankinėms finansinėms institucijoms padidėjo atitinkamai 14,7, 270,3 ir 51,5 mln. litų. Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms sumažėjo 2,6 mln. litų.

Pinigų apžvalga
(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 082003 09Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 634,86 597,7-37,1-0,6
Užsienio turtas10 921,711 301,3379,63,5
Įsipareigojimai užsieniui4 286,94 703,6416,79,7
VIDAUS KREDITAS11 274,511 390,6116,11,0
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-91,0-308,7-217,8-239,5
Pretenzijos vietiniams valdymo organams349,4364,114,74,2
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
166,6164,0-2,6-1,6
Pretenzijos privačiam sektoriui9 466,69 736,9270,32,9
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
1 382,91 434,451,53,7
PINIGAI9 296,19 270,5-25,5-0,3
Pinigai apyvartoje4 285,24 222,1-63,1-1,5
Indėliai iki pareikalavimo5 010,85 048,437,60,8
KVAZIPINIGAI6 983,77 064,780,91,2
Indėliai užsienio valiutomis3 646,33 634,2-12,1-0,3
Terminuotieji ir taupomieji indėliai3 337,43 430,493,02,8
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 629,51 653,123,61,5

Pastaba

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.