Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Apsvarstyti UAB Medicinos banko inspektavimo, vykusio 2003 m. rugpjūčio 25 d. ? rugsėjo 19 d. rezultatai. Bankas įpareigotas iki 2003 m. gruodžio 31 d. pašalinti nurodytus veiklos trūkumus bei pažeidimus, tame tarpe