Lietuvos bankas
2010-09-22
Veikiančių šalies komercinių bankų aktyvai, bankų pateiktų 2003 m. spalio 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis, sudarė 19,8 mlrd. Lt ir per trečiąjį šių metų ketvirtį išaugo 1,8 mlrd. Lt arba 10,1 proc. Klientams suteiktos paskolos, kurių suma siekė 10,2 mlrd. Lt ir,

Veikiančių šalies komercinių bankų aktyvai, bankų pateiktų 2003 m. spalio 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis, sudarė 19,8 mlrd. Lt ir per trečiąjį šių metų ketvirtį išaugo 1,8 mlrd. Lt arba 10,1 proc. Klientams suteiktos paskolos, kurių suma siekė 10,2 mlrd. Lt ir, lyginant su šių metų liepos 1 d., išaugo 1,4 mlrd. Lt arba 16 proc. Šalies bankuose laikomų indėlių suma 2003 spalio 1 d. sudarė 12,9 mlrd. Lt ir per ketvirtį padidėjo 846 mln. Lt arba 7 proc., iš jų gyventojų indėliai sudarė 7,3 mlrd. Lt ir per ketvirtį išaugo 238 mln. Lt arba 3,4 proc.

Per 2003 m. devynis mėnesius trijų didžiausių bankų (AB Vilniaus banko, AB banko ,,Hansabankas” ir AB banko ,,NORD/LB Lietuva”) valdoma turto rinkos dalis sumažėjo nuo 74 proc. iki 71,3 proc. Didesniųjų bankų dalį rinkoje užėmė kai kurie mažesnieji bankai bei užsienio bankų skyriai. Tarp atskirų bankų labiausiai rinkos dalį per š.m. devynis mėn. padidino VEREINS-UND WESTBANK Vilniaus skyrius (0,8 proc. punkto iki 3,1 proc.) bei UAB Sampo bankas (0,9 proc. punkto iki 3,0 proc.).

2003 m. spalio 1 d. bankų pateiktų ataskaitų duomenimis, bankų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis sudarė 13,44 proc. ir viršijo Lietuvos banko nustatytą minimalų 10 proc. kapitalo reikalavimą; likvidumo normatyvas atitinkamai sudarė 41,72 proc. ir taip pat viršijo Lietuvos banko nustatytą 30 proc. minimumą. 2003 m. trečiąjį ketvirtį visi šalies komerciniai bankai ir užsienio bankų skyriai veikiantys Lietuvoje vykdė visus Lietuvos banko nustatytus riziką ribojančius normatyvus.

Per metus klientams suteiktų paskolų dalis grynąja verte bankų turte padidėjo 6,8 procentinio punkto iki 50,9 proc. Toliau gerėjo bankų paskolų portfelio kokybė.

Veikiančių bankų sistemos paskolų portfelio kokybės rodiklių dinamika

Data

Atidėjimai paskoloms / suteiktos paskolos, %

III, IV, V grupės paskolos / visos paskolos, %

1997 01 01

20,68

32,1

1998 01 01

18,52

28,25

1999 01 01

5,92

12,46

2000 01 01

4,47

11,92

2001 01 01

3,73

10,79

2002 01 01

2,55

7,45

2003 01 01

1,08

5,82

2003 04 01

1,07

4,84

2003 07 01

0,94

3,97

2003 10 01

0,71

3,25

Akcininkų nuosavybė per 2003 m. trečiąjį ketvirtį išaugo 73,4 mln. Lt. ir š.m. spalio 1 d. sudarė 1,9 mlrd. Lt. Šis augimas siejamas su pelninga bankų veikla bei stiprėjančia bankų kapitalo baze. Bankų sistemos įregistruotas akcinis kapitalas 2003 m. spalio 1 d. sudarė 1,1 mlrd. Lt. Per ketvirtį akcinis kapitalas išaugo 16 mln.

Bankų pateiktų 2003 m. spalio 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis, dešimt bankų ir du užsienio bankų skyriai dirbo pelningai ir gavo 183,7 mln. Lt pelno, o du užsienio bankų skyriai (AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyrius ir Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius) per devynis šių metų mėnesius patyrė 1,1 mln. Lt nuostolio. Pažymėtina, kad, remiantis bankų pateiktais duomenimis, trečiąjį šių metų ketvirtį visi šalies bankai bei užsienio bankų skyriai dirbo pelningai.

Bendras šalies bankų sistemos 2003 m. devynių mėnesių neaudituotas rezultatas - 182,6 mln. Lt pelnas. Palyginimui, per 2002 m. atitinkamą laikotarpį Lietuvos bankų sistema buvo gavusi 142,3 mln. Lt pelną.

Veikiančių bankų veiklos rezultatai

Eil.Nr.

Bankas

Einamųjų metų pelnas (mln. Lt)

  

2002 10 01

2003 10 01

1.

AB bankas "NORD/LB Lietuva"

-8,6

15,3

2.

AB Ūkio bankas

4,4

3,4

3.

AB Vilniaus bankas

96,9

85,3

4.

AB Šiaulių bankas

2,8

3,1

5.

AB bankas "Snoras"

10,3

6,2

6.

UAB Medicinos bankas

1,1

1,3

7.

AB PAREX BANKAS

1,9

5,7

8.

AB bankas "Hansabankas"

36,7

57,7

9.

AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas

-0,01

1,0

10.

UAB Sampo bankas

-2,1

3,3

 

IŠ VISO bankai:

143,5

182,2

11.

Lenkijos Respublikos AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyrius

1,2

-0,02

12.

VFR banko Norddeutsche Landesbank Girozentrale Vilniaus skyrius

0,4

0,9

13.

VFR banko VEREINS-UND WESTBANK AG Vilniaus skyrius

-0,7

0,7

14.

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

-2,2

-1,1

IŠ VISO užsienio bankų skyriai

-1,3

0,5

IŠ VISO:

142,3

182,6

Pastaba: išsami informacija apie kredito įstaigų veiklą 2003 m. III ketvirtį pateikiama LB interneto svetainės skyriuje „Kredito įstaigos“.