Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. rugpjūčio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo teigiamas ir sudarė 104,9 mln. litų. Per aštuonis 2003 m. mėnesius tai trečias teigiamas mėnesio einamosios sąskaitos balansas (teigiami balansai buvo sausio ir vasario mėn.).

2003 m. rugpjūčio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo teigiamas ir sudarė 104,9 mln. litų. Per aštuonis 2003 m. mėnesius tai trečias teigiamas mėnesio einamosios sąskaitos balansas (teigiami balansai buvo sausio ir vasario mėn.). Palyginti su 2003 m. liepos mėn., rugpjūčio mėn. einamosios sąskaitos balansas pagerėjo 285,4 mln. litų, o palyginti su 2002 m. rugpjūčio mėn., - 127,2 mln. litų. Teigiamą šio balanso dydį lėmė sumažėjęs užsienio prekybos deficitas.

Statistikos departamento duomenimis, 2003 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2003 m. liepos mėn., prekių eksportas padidėjo 6,3 procento, o importas sumažėjo 13,7 procento. 2003 m. rugpjūčio mėn., palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 18,5 procento, o importas - 7,2 procento.

Palyginti su 2003 m. liepos mėn., rugpjūčio mėn. paslaugų eksportas padidėjo 9 procentais, o paslaugų importas - 11,4 procento. Teigiamas paslaugų balansas buvo 180,4 mln. litų (liepos mėn.-171,7 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. rugpjūčio mėn., paslaugų eksportas sumažėjo 3,1 procento, o paslaugų importas 1,3 procento padidėjo. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 20,4 mln. litų.

2003 m. rugpjūčio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) viršijo Lietuvos investicijų užsienyje pajamas 39,2 mln. litų. Be to, rugpjūčio mėn. sumažėjo teigiamas darbo pajamų balansas. Dėl šios priežąsties, rugpjūčio mėn. bendras pajamų balansas buvo neigiamas (-28,4 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. rugpjūčio mėn., bendras neigiamas pajamų balansas padidėjo 3,2 mln. litų.

2003 m. rugpjūčio mėn. einamųjų pervedimų balansas, palyginti su liepos mėn., sumažėjo 32 mln. litų ir siekė 26,4 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas rugpjūčio mėn. buvo teigiamas ir siekė 78,3 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) rugpjūčio mėn. padidėjo 210,5 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai - 435,2 mln. litų. Rugpjūčio mėn. neatlygintinų kapitalo pervedimų balansas siekė 12,4 mln. litų.

Šių metų rugpjūčio mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas padidėjo 90,2 mln. litų. Daugiausia padidėjo komercinių bankų indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučių užsienio bankuose. Kitų sektorių užsienio turtas padidėjo 120,3 mln. litų.

2003 m. rugpjūčio mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas siekė 103,5 mln. litų. Iš šio skaičiaus daugiausia (89,9 mln. Lt) buvo nerezidentų investicijų į akcinį kapitalą (nerezidentų įsigytų akcijų paketų).

Nerezidentų investicijų portfelis rugpjūčio mėn. pagausėjo 17,1 mln. litų. Per ataskaitinį mėnesį nerezidentai antrinėje rinkoje įsigijo Lietuvoje išleistų skolos vertybinių popierių už 29,2 mln. litų, tačiau nerezidentų turimų Lietuvoje išleistų nuosavybės vertybinių popierių sumažėjo 12 mln. litų. Kitos nerezidentų investicijos rugpjūčio mėn. padidėjo 316,5 mln. litų. Tai lėmė šalies komercinių bankų iš nerezidentų gautos paskolos ir nerezidentų terminuotųjų indėlių Lietuvos bankuose padidėjimas.

2003 m. rugpjūčio mėn. teigiamas oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse siekė 158,8 mln. litų. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų padidėjimo priežastis buvo centrinės valdžios institucijų operacijos konvertuojamomis valiutomis Lietuvos banke bei 88,8 mln. litų padidėjusi atpirkimo sandorių su nerezidentais apimtis. Atsargų srautą taip pat didino Lietuvos banko gautos grynosios pajamos už investicijas užsienio valiuta.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino tai, kad komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos 23,1 mln. litų daugiau nei pardavė.