Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 16,3 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 311,8 mln. litų, arba 2,0 procento, o per metus - padidėjo 2,6 mlrd. litų, arba 19,4 procento.Pinigai apyvartoje rugpjūčio mėnesį padidėjo 63,0 mln. litų, o indėliai iki

2003 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 16,3 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 311,8 mln. litų, arba 2,0 procento, o per metus - padidėjo 2,6 mlrd. litų, arba 19,4 procento.

Pinigai apyvartoje rugpjūčio mėnesį padidėjo 63,0 mln. litų, o indėliai iki pareikalavimo litais sumažėjo 69,6 mln. litų, iš jų nefinansinių valstybinių įmonių, nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų - sumažėjo atitinkamai 14,6, 43,5 ir 30,5 mln. litų, o nebankinių finansinių institucijų - padidėjo 19,0 mln. litų

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 83,1 mln. litų, iš jų nefinansinių valstybinių įmonių, nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų indėliai padidėjo atitinkamai 23,8, 25,1 ir 30,7 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 235,3 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų - padidėjo atitinkamai 136,1 ir 99,0 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas rugpjūčio mėn. sumažėjo 53,2 mln. litų, iš jo užsienio turtas ir įsipareigojimai užsieniui padidėjo atitinkamai 337,8 ir 391,0 mln. litų.

Vidaus kreditas padidėjo 434,1 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams bei pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms sumažėjo atitinkamai 200,3 ir 23,7 mln. litų, o pretenzijos privačiam sektoriui ir nebankinėms finansinėms institucijoms padidėjo atitinkamai 419,8 ir 225,4 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 072003 08Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 688,06 634,8-53,2-0,8
Užsienio turtas10 583,910 921,7337,83,2
Įsipareigojimai užsieniui3 895,94 286,9391,010,0
VIDAUS KREDITAS10 840,411 274,5434,14,0
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
109,4-91,0-200,3-
Pretenzijos vietiniams valdymo organams336,4349,412,93,8
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
190,2166,6-23,7-12,4
Pretenzijos privačiam sektoriui9 046,89 466,6419,84,6
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
1 157,51 382,9225,419,5
PINIGAI9 302,79 296,1-6,6-0,1
Pinigai apyvartoje4 222,34 285,263,01,5
Indėliai iki pareikalavimo5 080,45 010,8-69,6-1,4
KVAZIPINIGAI6 665,36 983,7318,44,8
Indėliai užsienio valiutomis3 411,03 646,3235,36,9
Terminuotieji ir taupomieji indėliai3 254,33 337,483,12,6
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 560,41 629,569,14,4

Pastaba

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.