Lietuvos bankas
2010-09-22
Pagrindiniai rodikliai. 2003 m. liepos mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 180,4 mln. litų. Palyginti su šių metų birželio mėn., einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 34,3 mln. litų, o palyginti su 2002 m. liepos

Pagrindiniai rodikliai. 2003 m. liepos mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 180,4 mln. litų. Palyginti su šių metų birželio mėn., einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 34,3 mln. litų, o palyginti su 2002 m. liepos mėn., padidėjo 62,5 mln. litų. ESD sumažėjimą lėmė sumažėjęs užsienio prekybos deficitas ir padidėjęs teigiamas paslaugų balansas. Statistikos departamento duomenimis, 2003 m. liepos mėn., palyginti su 2003 m. birželio mėn., prekių eksportas sumažėjo 2,1 procento, o importas padidėjo 0,9 procento. 2003 m. liepos mėn., palyginti su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 11,9 procento, o importas 6,3 procento.

Palyginti su 2003 m. birželio mėn., liepos mėn. paslaugų eksportas padidėjo 9,4 procento, o paslaugų importas - 4,6 procento. Teigiamas paslaugų balansas sudarė 171,7 mln. litų (birželio mėn. buvo 144,9 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. liepos mėn., paslaugų eksportas sumažėjo 14,3 procento, o paslaugų importas - 7,6 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 53,2 mln. litų.

Kaip ir 2003 m. birželio mėn., liepos mėn. Lietuvos investicijų užsienyje pajamos viršijo išmokas nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje). Be to, išliko nemažas teigiamas darbo pajamų balansas. Dėl to ir liepos mėn. pajamų balansas buvo teigiamas (32,2 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. liepos mėn., bendras pajamų balansas pagerėjo 41,5 mln. litų.

2003 m. liepos mėn. einamųjų pervedimų balansas, palyginti su birželio mėn., sumažėjo 27,6 mln. litų ir siekė 58,3 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas liepos mėn. buvo teigiamas ir siekė 216,5 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) liepos mėn. padidėjo 18 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai - 136,5 mln. litų. Liepos mėn. neatlygintinų kapitalo pervedimų balansas siekė 2,2 mln. litų.

2003 m. liepos mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas padidėjo 91,2 mln. litų. Daugiausia padidėjo komercinių bankų trumpalaikis užsienio turtas. Kitų sektorių užsienio turtas sumažėjo 73,2 mln. litų.

Grąžinus tiesioginiams užsienio investuotojams iš jų anksčiau gautas paskolas (šias paskolas perfinansavo šalies komerciniai bankai), tiesioginių užsienio investicijų srautas liepos mėn. Lietuvoje buvo neigiamas (- 165,4 mln. Lt).

Nerezidentų investicijų portfelis liepos mėn. padidėjo 0,5 mln. litų. Per ataskaitinį mėnesį nerezidentai įsigijo nuosavybės vertybinių popierių už 23,4 mln. litų, tačiau jų turimi Lietuvoje išleisti skolos vertybiniai popieriai sumažėjo 22,9 mln. litų. Kitos nerezidentų investicijos liepos mėn. padidėjo 321,5 mln. litų. Šį padidėjimą lėmė šalies komercinių bankų gautos paskolos iš nerezidentų.

2003 m. liepos mėn. neigiamas oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse siekė 95,9 mln. litų. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų sumažėjimo priežastis buvo ta, kad komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos 131,2 mln. litų daugiau, nei pardavė. Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis atsargas sumažino 30 mln. litų. Oficialiąsias tarptautines atsargas 60,8 mln. litų didino su nerezidentais sudaryti atpirkimo sandoriai bei Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiuta.