Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,6 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 25,1 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose sumažėjo 64,8 mln. litų, o privalomosios atsargos užsienio valiutomis ir išleisti į

2003 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 5,6 mlrd. litų. Per mėnesį ji padidėjo 25,1 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose sumažėjo 64,8 mln. litų, o privalomosios atsargos užsienio valiutomis ir išleisti į apyvartą grynieji pinigai atitinkamai padidėjo 22,4 ir 66,2 mln. litų. Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 221,5 ir 90,6 mln. litų.

Užsienio turtą 98,5 mln. litų padidino operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir 88,8 mln. litų padidino atpirkimo sandoriai su nerezidentais. Užsienio turtą mažino tai, kad Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams valiutos 23,1 mln. litų sumai daugiau negu nupirko.

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 072003 08Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS8 223,18 444,5221,52,7
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
5,45,4--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
8,38,80,56,4
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
10,210,2-0,0-0,0
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS250,4237,6-12,8-5,1
IŠ VISO TURTO8 497,48 706,6209,22,5
PINIGŲ ATSARGA5 612,95 638,025,10,4
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
4 613,94 680,166,21,4
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI251,0339,888,835,4
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI1 846,51 937,290,64,9
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS28,828,90,00,0
KAPITALO SĄSKAITOS698,4708,39,91,4
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI59,854,5-5,3-8,9
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ8 497,48 706,6209,22,5

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 072003 08Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
166,1169,73,62,2

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.