Lietuvos bankas
2010-09-22
Šiandien Tarptautinis valiutos fondas (TVF) paskelbė rugsėjo 5 d. (penktadienį) įvykusio TVF Vykdančiosios valdybos posėdžio metu apsvarstytas Lietuvos ir TVF 2003 m. ekonominių konsultacijų pagal TVF sutarties IV straipsnį išvadas.

Šiandien Tarptautinis valiutos fondas (TVF) paskelbė rugsėjo 5 d. (penktadienį) įvykusio TVF Vykdančiosios valdybos posėdžio metu apsvarstytas Lietuvos ir TVF 2003 m. ekonominių konsultacijų pagal TVF sutarties IV straipsnį išvadas.

TVF labai teigiamai įvertino Lietuvos valdžios institucijas už sėkmingai įgyvendintą tinkamą ekonominę politiką, kuri sudarė sąlygas ekonomikos plėtrai išlaikant žemą infliacijos lygį ir sparčiai integracijai į eurozoną.

TVF teigimu, fiksuoto valiutos kurso režimas buvo svarbus pasiekiant ir išlaikant makroekonominį stabilumą ir toliau sėkmingai veikia. Pritarta nuostatai, kad įstojus į ES, tikslinga greitai prisijungti prie VKM II ir laikytis vienašalio įsipareigojimo taikyti fiksuotą valiutos kursą iki euro įsivedimo.

TVF pabrėžė, kad atsižvelgiant į spartų bankų paskolų didėjimą, reikalinga griežta bankų ir draudimo įstaigų priežiūra bei bankų dėmesys valdant paskolas. TVF pritarė planams palaipsniui mažinti privalomų atsargų lygį iki Europos centrinio banko reikalaujamo dydžio.

TVF teigiamai įvertino Lietuvos banko ir kitų institucijų pastangas įgyvendinant Lietuvos finansų sektoriaus vertinimo programos (FSAP) rekomendacijas (žr. plačiau apie FSAP rekomendacijas) ir vaidmenį pinigų plovimo prevencijos srityje.

Pastaba: su pilnu TVF pranešimu spaudai galima susipažinti, TVF interneto svetainės Naujienų skyriuje. Taip pat jame artimiausiu metu bus patalpinta pilna svarstymo ataskaita bei kita su tuo susijusi informacija.