Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Apsvarstyti AB Vilniaus banko ir AB VB būsto kredito ir obligacijų banko inspektavimų rezultatai.Inspektavimo datai bankai vykdė visus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Bankams pateiktos inspektavimo išvados bei pastabos, į kurias rekomenduota atsižvelgti. 2) Leista AB Vilniaus bankui anksčiau paskolos