Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. liepos mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 16,0 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 386,9 mln. litų, arba 2,5 procento, o per metus padidėjo 2,4 mlrd. litų, arba 18,0 procento. Pinigai apyvartoje liepos mėnesį padidėjo 45,1 mln. litų, indėliai iki

2003 m. liepos mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 16,0 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 386,9 mln. litų, arba 2,5 procento, o per metus padidėjo 2,4 mlrd. litų, arba 18,0 procento.

Pinigai apyvartoje liepos mėnesį padidėjo 45,1 mln. litų, indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 248,7 mln. litų, iš jų vietinių valdymo organų, nefinansinių valstybinių įmonių, nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų padidėjo atitinkamai 55,8, 28,2, 112,9 ir 51,5 mln. litų.

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 24,8 mln. litų, iš jų fizinių asmenų indėliai padidėjo 46,0 mln. litų, o nebankinių finansinių institucijų ? sumažėjo 13,4 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 68,3 mln. litų, iš jų nefinansinių valstybinių įmonių ir fizinių asmenų padidėjo atitinkamai 25,6 ir 43,0 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas liepos mėn. sumažėjo 567,5 mln. litų, iš jo užsienio turtas sumažėjo 50,9 mln. litų, o įsipareigojimai užsieniui padidėjo 516,6 mln. litų.

Vidaus kreditas padidėjo 892,8 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams bei pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo atitinkamai 98,2 ir 779,5 mln. litų.

Pretenzijų privačiam sektoriui ir įsipareigojimų užsieniui didėjimą lėmė tai, kad komerciniai bankai perfinansavo užsienio kompanijų suteiktas paskolas akcinei bendrovei „Mažeikių nafta”.

Pinigų apžvalga
(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 062003 07Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 255,56 688,0-567,5-7,8
Užsienio turtas10 634,810 583,9-50,9-0,5
Įsipareigojimai užsieniui3 379,33 895,9516,615,3
VIDAUS KREDITAS9 947,510 840,4892,89,0
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
11,2109,498,2879,3
Pretenzijos vietiniams valdymo organams333,7336,42,70,8
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
194,8190,2-4,6-2,4
Pretenzijos privačiam sektoriui8 267,39 046,8779,59,4
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
1 140,61 157,517,01,5
PINIGAI9 008,89 302,7293,83,3
Pinigai apyvartoje4 177,14 222,345,11,1
Indėliai iki pareikalavimo4 831,75 080,4248,75,1
KVAZIPINIGAI6 572,26 665,393,11,4
Indėliai užsienio valiutomis3 342,83 411,068,32,0
Terminuotieji ir taupomieji indėliai3 229,53 254,324,80,8
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 622,01 560,4-61,6-3,8

Pastaba

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.