Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. birželio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 214,7 mln. litų. Palyginti su šių metų gegužės mėn., einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 90,4 mln. litų, o palyginti su 2002 m. birželio mėn., sumažėjo 4 mln. litų.

2003 m. birželio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 214,7 mln. litų. Palyginti su šių metų gegužės mėn., einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 90,4 mln. litų, o palyginti su 2002 m. birželio mėn., sumažėjo 4 mln. litų. ESD padidėjimą lėmė padidėjęs užsienio prekybos deficitas ir sumažėję teigiami paslaugų bei einamųjų pervedimų balansai.

Statistikos departamento duomenimis, 2003 m. birželio mėn., palyginti su 2003 m. gegužės mėn., prekių eksportas padidėjo 6 procentais, o importas 11 procentų. 2003 m. birželio mėn., palyginti su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 11,2 procento, o importas 8 procentais. Birželio mėn. toliau didėjo investicinių, vartojimo prekių ir benzino eksportas bei investicinių, tarpinio vartojimo prekių ir mineralinių produktų importas. Toliau mažėjo automobilių importas ir eksportas.

Palyginti su 2003 m. gegužės mėn., birželio mėn. paslaugų eksportas sumažėjo 4,9 procento, o paslaugų importas padidėjo 13,1 procento. Teigiamas paslaugų balansas sudarė 144,9 mln. litų (gegužės mėn. buvo 198,7 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. birželio mėn., paslaugų eksportas sumažėjo 15 proc., o paslaugų importas - 12,3 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 35,8 mln. litų.

2003 m. birželio mėn. sumažėjo išmokos nerezidentams už jų investicijas Lietuvoje ir gerokai padidėjo darbo pajamos, dėl to birželio mėn. pajamų balansas buvo teigiamas (31,1 mln. Lt). Palyginti su 2003 m. gegužės mėn. bendras pajamų balansas pagerėjo 171,1 mln. litų, o palyginti su praeitų metų birželio mėn., - 74,4 mln. litų.

Palyginti su neįprastai dideliu 2003 m. gegužės mėn. einamųjų pervedimų balansu, birželio mėn. šis balansas sumažėjo 118 mln. litų ir siekė 86 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas birželio mėn. buvo teigiamas ir siekė 205,6 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) birželio mėn. sumažėjo 99,3 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai padidėjo 242,4 mln. litų. Birželio mėn. neatlygintinų kapitalo pervedimų balansas siekė 47 mln. litų.

Šių metų birželio mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas sumažėjo beveik 34 mln. litų. Daugiausia sumažėjo komercinių bankų trumpalaikis užsienio turtas. Kitų sektorių užsienio turtas sumažėjo 65,3 mln. litų.

Tiesioginių užsienio investicijų srautas birželio mėn. Lietuvoje siekė 41,5 mln. Lt.

Nerezidentų investicijų portfelis birželio mėn. sumažėjo 34 mln. litų. Per ataskaitinį mėnesį nerezidentai įsigijo nuosavybės vertybinių popierių už 21,6 mln. litų, tačiau jų turimi Lietuvoje išleisti skolos vertybiniai popieriai sumažėjo 55,6 mln. litų. Kitos nerezidentų investicijos birželio mėn. padidėjo 266,6 mln. litų.

2003 m. birželio mėn. teigiamas oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse siekė 183 mln. litų. Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastys buvo Lietuvos banko operacijos su komerciniais bankais ir centrine vyriausybe. Birželio mėn. Lietuvos bankas nupirko iš komercinių bankų užsienio valiutos 156,6 mln. litų daugiau, nei jos pardavė. Oficialiąsias tarptautines atsargas didino ir Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiuta ir JAV dolerio kurso kilimas lito atžvilgiu. Oficialiąsias tarptautines atsargas 30,2 mln. litų sumažino atpirkimo sandoriai su nerezidentais.