Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. liepos mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 290,9 mln. litų (2 401,2 mln. eurų arba 2 745,7 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos sumažėjo 90,0 mln. litų arba 1,1 procento. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo priežastis buvo ta, kad

2003 m. liepos mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 290,9 mln. litų (2 401,2 mln. eurų arba 2 745,7 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos sumažėjo 90,0 mln. litų arba 1,1 procento.

Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo priežastis buvo ta, kad komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos 131,2 mln. litų sumai daugiau, nei pardavė. Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis atsargas sumažino 30,0 mln. litų. Oficialiąsias tarptautines atsargas 60,8 mln. litų didino sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais bei Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiuta.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutos Kitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš viso Grynieji pinigai ir indėliai Vertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš viso Centrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2003 062 775,52 427,38 380,8194,10,1860,40,18 186,31 064,1227,2836,97 122,2--
2003 072 745,72 401,28 290,9200,00,1861,40,18 089,41 023,7201,8821,97 065,7--
2003 07 - 06
Pokytis:mln. Lt-29,8-26,1-90,06,0-0,90,0-96,9-40,4-25,4-15,0-56,4--
procentais-1,1-1,1-1,13,1-236,2-0,3-1,2-3,8-11,21,0 k-0,8--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.