Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Leista UAB Medicinos bankui įregistruoti banko statuto pakeitimus. Statuto pakeitimai padaryti atsižvelgiant į naujojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas.2) Apsvarstyti 2003 m. II ketvirtyje vykusių

1) Leista UAB Medicinos bankui įregistruoti banko statuto pakeitimus.

Statuto pakeitimai padaryti atsižvelgiant į naujojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas.

2) Apsvarstyti 2003 m. II ketvirtyje vykusių kredito unijų inspektavimo rezultatai.

Per šį laikotarpį inspektavimas buvo atliktas septyniose kredito unijose: „Ūkininkų viltis“, Kaišiadorių vyskupijos, „Taupyklė“, „Tikroji viltis“, „Šešiagrašis“, Šilalės ir Ekraniečių kredito unijose.

Inspektavimo metu nustatyta, kad visos šios kredito unijos vykdė Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. 

3) Patvirtinti Lietuvos banko tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos pakeitimai.

Pakeitimai nustato mokėjimo nurodymo įtraukimo į sistemą momentą bei momentą, nuo kurio įtrauktas į sistemą mokėjimo nurodymas negali būti atšauktas sistemos dalyvio ar trečiojo asmens.

Pakeitimai padaryti siekiant suderinti šias taisykles su naujai priimto Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo nuostatomis ir Europos sąjungos teisės aktų reikalavimais. 

4) Nutarta paskelbti 50 Lt nominalo proginę monetą, skirtą Vilniaus katedrai (iš serijos „Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“), mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą nuo 2003 m. liepos 30 d.

Monetos grafinį projektą sukūrė Vladas Polikša, o gipsinį modelį - Rytis Jonas Belevičius. Monetos tiražas - 1 500 vnt. Pardavimo kaina 90 litų.

Tai jau antroji moneta iš serijos „Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“. Pirmoji, sulaukusi didelio numizmatų dėmesio, buvo skirta Trakų salos piliai. Ją kūrė tie paties autoriai. Moneta buvo išleista 2002 m. rugsėjo mėn. pabaigoje ir šiuo metu jau visas jos tiražas yra išplatintas.