Lietuvos bankas
2010-09-22
Pagrindiniai rezultatai. 2003 m. gegužės mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 124,2 mln. litų. Palyginti su šių metų balandžio mėn., einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 503,3 mln. litų (daugiau negu 5 kartus), o palyginti su 2002 m. gegužės mėn., - 50,8

Pagrindiniai rezultatai. 2003 m. gegužės mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 124,2 mln. litų. Palyginti su šių metų balandžio mėn., einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 503,3 mln. litų (daugiau negu 5 kartus), o palyginti su 2002 m. gegužės mėn., - 50,8 procento. ESD pokytį lėmė 45,8 procento sumažėjęs užsienio prekybos deficitas ir beveik 4 kartus išaugęs einamųjų pervedimų balansas. Kitų einamosios sąskaitos straipsnių pokyčiai buvo nedideli.

Statistikos departamento išankstiniais duomenimis, 2003 m. gegužės mėn., palyginti su 2003 m. balandžio mėn., prekių eksportas išaugo 19,2 procento, o importas sumažėjo 8 procentais. 2003 m. gegužės mėn., palyginti su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, prekių eksportas sumažėjo 7,9 procento, o importas - 12,4 procento. Tai lėmė išaugęs mineralinių produktų bei transporto priemonių eksportas.

Palyginti su 2003 m. balandžio mėn., gegužės mėn. paslaugų eksportas padidėjo 10,5 procento, o paslaugų importas sumažėjo 11,8 procento. Teigiamas paslaugų balansas sudarė 198,7 mln. litų (balandžio mėn. - 123,6 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. gegužės mėn., paslaugų eksportas sumažėjo 6,6 procento, o paslaugų importas ? 20,3 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 31,1 mln. litų.

2003 m. gegužės mėn. išmokos nerezidentams už jų investicijas Lietuvoje sudarė 176,6 mln. litų ir, palyginti su balandžio mėnesiu, išaugo 44,4 mln. litų. Dėl šios priežasties neigiamas pajamų balansas (140 mln. Lt), 51,1 procento buvo didesnis negu šių metų balandžio mėn. ir 10,1 procento didesnis negu praeitų metų gegužės mėn. neigiami pajamų balansai.

Palyginti su šių metų balandžio mėn., teigiamas einamųjų pervedimų balansas padidėjo net 149,2 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas gegužės mėn. buvo teigiamas ir siekė 293,3 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) išaugo 49 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai 209,0 mln. litų. Neatlygintinų kapitalo pervedimų balansas siekė 36,2 mln. litų.

Šalies komercinių bankų užsienio turtas padidėjo 24,2 mln. litų. Daugiausia išaugo komercinių bankų indėliai ir korespondentinės sąskaitos užsienio bankuose. Kitų sektorių užsienio turtas padidėjo 24,8. mln. litų.

Tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje siekė beveik 133 mln. litų. Palyginti su balandžio mėn., jis padidėjo 35 mln. litų.

Nerezidentų investicijų portfelis padidėjo 116 mln. litų (balandžio mėn. sumažėjo 690,3 mln. litų).

Kitos nerezidentų investicijos sumažėjo 33,9 mln. litų.

2003 m. gegužės mėn. oficialiųjų tarptautinių atsargų neigiamas srautas mokėjimų balanse siekė 97 mln. litų. Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo priežastys buvo operacijos su centrinės valdžios institucijomis, sumažinusios atsargas 122,1 mln. litų, bei atpirkimo sandoriai su nerezidentais, sumažėję 89,0 mln. litų. Atsargas taip pat mažino JAV dolerio kurso kritimas lito atžvilgiu. Oficialiąsias tarptautines atsargas didino tai, kad Lietuvos bankas nupirko iš komercinių bankų užsienio valiutos už 34,2 mln. litų daugiau, nei pardavė, taip pat vertybinių popierių rinkos kainos didėjimas ir Lietuvos banko gautos grynosios pajamos už investicijas užsienio valiutomis.