Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. birželio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 380,8 mln. litų (2 427,3 mln. eurų arba 2 775,7 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 192,2 mln. litų arba 2,3 procento. Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų

2003 m. birželio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 380,8 mln. litų (2 427,3 mln. eurų arba 2 775,7 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 192,2 mln. litų arba 2,3 procento.

Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastys buvo Lietuvos banko operacijos su komerciniais bankais ir centine vyriausybe. Birželio mėnesį Lietuvos bankas nupirko iš komercinių bankų užsienio valiutos 156,6 mln. litų sumai daugiau, nei pardavė. Atsargas taip pat didino Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiuta ir JAV dolerio kurso kilimas lito atžvilgiu.

Oficialiąsias tarptautines atsargas 30,2 mln. litų sumažino atpirkimo sandoriai su nerezidentais.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2003 052 787,82 371,68 188,6200,10,1860,10,17 988,41 699,7237,01 462,76 288,7--
2003 062 775,52 427,38 380,8194,10,1860,40,18 186,31 064,1227,2836,97 122,2--
2003 06 - 05
Pokytis:mln. Lt-12,355,7192,2-6,0-0,30,0197,8-635,6-9,9-625,7833,4--
procentais-0,42,32,3-3,0-578,72,22,5-37,4-4,20,6 k13,3--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.

Pinigų politikos departamento direktorius R. Kuodis