Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Patvirtinti Lietuvos banko užsienio atsargų valdymo gairių pakeitimai, kurie leis valdant užsienio atsargas naudoti naują finansinę priemonę ? finansinius ateities sandorius.Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad tobulėjant centrinių bankų užsienio

1) Patvirtinti Lietuvos banko (LB) užsienio atsargų valdymo gairių pakeitimai, kurie leis valdant užsienio atsargas naudoti naują finansinę priemonę - finansinius ateities sandorius.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad tobulėjant centrinių bankų užsienio atsargų valdymui, vis daugiau centrinių bankų ėmė naudoti išvestines finansines priemones.

LB valdybos pirmininko Reinoldijaus Šarkino teigimu, „Lietuvos bankas siekia kuo efektyviau valdyti užsienio atsargas, tačiau pirmiausiai siekiama, kad jos būtų investuojamos saugiai. Patenkinus šį reikalavimą, galvojama apie jų pelningumą. Todėl šioje srityje LB siekia taikyti centrinių bankų veiklos praktikoje išbandytas ir pasitvirtinusias priemones. Be to, tampant Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariu, Lietuvos bankui reikės būti įvaldžius šią finansinę priemonę“.

Tyrimų duomenimis, šiuo metu tokius sandorius naudoja apie 60 proc. centrinių bankų. Finansinius ateities sandorius taip pat naudoja dauguma ECBS centrinių bankų.

2) Leista UAB Sampo bankui įregistruoti banko statuto pakeitimus, susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimu iki 73 040 000 Lt.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į UAB Sampo 2003 m. birželio 6 d. Lietuvos bankui pateiktą prašymą ir 2003 m. gegužės 26 d. visuotiniame šio banko akcininkų susirinkime priimtą sprendimą padidinti UAB Sampo bankas akcinį kapitalą 16 mln. Lt (t.y. nuo 57 040 000 Lt iki 73 040 000).

3) Pripažinta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukciono dalyviai atitinka jiems keliamus reikalavimus.

Lietuvos bankas kasmet peržiūri, ar aukciono dalyviai atitinka reikalavimus, kriterijus ir ar vykdo savo pareigas.

Šiuo metu Lietuvos banke organizuojamuose VVP aukcionuose dalyvauti teisę ir pareigą turi septyni aukciono dalyviai: AB bankas „Hansabankas“, AB bankas „NORD/LB Lietuva“, AB bankas „Snoras“, AB Vilniaus bankas, AB finansų maklerio įmonė „Finasta“, UAB Sampo bankas (aukcionuose dalyvauja nuo 2002 m. rugpjūčio 1 d.) ir AB PAREX BANKAS (aukcionuose dalyvaujantis nuo 2003 m. balandžio 2 d.).

Pastaba: išsamesnė informacija apie VVP aukcionus pateikiama LB interneto svetainės dalyje Apie banką (žr. Skyrių Iždo agento veikla) -

4) Nutarta neišduoti Kvėdarnos kredito unijai leidimo įregistruoti įstatų pakeitimus, susijusius su narystės kredito unijoje kriterijų praplėtimu.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad įstatų pakeitimuose nurodyti kriterijai neatitinka Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo reikalavimų.

Kvėdarnos kredito unija pateikė prašymą įregistruoti įstatų pakeitimus, pagal kuriuos jos nariais gali būti Šilalės rajono, Kvėdarnos, Tenenių ir Žadeikių seniūnijos gyventojai.

Kredito unijų įstatymas nustato, kad narystė kredito unijoje gali būti grindžiama darbu toje pačioje įmonėje, įstaigoje; profesiniu bendrumu; priklausymu tam tikram formaliam asmenų junginiui; gyvenimu toje pačioje gyvenamojoje vietoj - miestelyje, seniūnijos teritorijoje ar kitame savivaldybės tarybos nustatytame teritoriniame darinyje.

Kvėdarnos kredito unijos įstatų pakeitimuose numatyta, kad kredito unijos nariais gali būti asmenys, atitinkantys kriterijų „gyvenimas toje pačioje gyvenamojoje vietoje - miestelyje, seniūnijos teritorijoje?“, t.y. į šią kredito uniją bus vienijamasi tos pačios gyvenamosios vietos - seniūnijos teritorijos pagrindu. Tačiau tie patys įstatų pakeitimai numatė, kad Kvėdarnos kredito unijos nariais gali būti Šilalės rajono Kvėdarnos, Tenenių ir Žadeikių seniūnijos gyventojai, t.y. ne vienos, o kelių seniūnijų gyventojai.

5) Nutarta leisti Latvijos AB RIETUMU BANKA steigti atstovybę Lietuvos Respublikoje.

AB RIETUMU BANKA prašymą dėl leidimo atidaryti atstovybę Lietuvoje Lietuvos bankui pateikė 2003 m. gegužės 22 d. Papildomi dokumentai Lietuvos banke gauti 2003 m. birželio 26 d.

Latvijos bankas licenciją kreditinės įstaigos veiklai AB RIETUMU BANKA išdavė 1992 m. gegužės 5 d. Šio banko įstatinis kapitalas ? 20 346 375 Latvijos latų arba 106 061 583,6 litų (Latvijos latai į litus perskaičiuoti pagal 2003 m. birželio 2 d. valiutų kursus).

 Pastaba: informaciją apie AB RIETUMU BANKA galima rasti šio banko interneto svetainėje http://www.rietumu.lv

 6) Papildomu klausimu svarstyta ir pritarta Lietuvos bankų asociacijos siūlymui atidėti Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių įsigaliojimo terminą iki 2004 m. vasario 15 d. (anksčiau numatytas terminas buvo 2003 m. spalio 1 d.).

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad komerciniai bankai galėtų geriau pasiruošti duomenų pateikimui į paskolų rizikos duomenų bazę.