Lietuvos bankas
2010-09-22
1. Dėl leidimo įregistruoti UAB Sampo banko statuto pakeitimą.2. Dėl leidimo Latvijos Respublikos AB RIETUMU BANKA steigti atstovybę Lietuvos Respublikoje. 3. Dėl leidimo įregistruoti Kvėdarnos kredito unijos įstatų pakeitimą. 4. Dėl Lietuvos banko valdybos 2002

1.

Dėl leidimo įregistruoti UAB Sampo banko statuto pakeitimą.

2. Dėl leidimo Latvijos Respublikos AB RIETUMU BANKA steigti atstovybę Lietuvos Respublikoje.

3.

Dėl leidimo įregistruoti Kvėdarnos kredito unijos įstatų pakeitimą.

4.

Dėl Lietuvos banko valdybos 2002 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 173 „Dėl Lietuvos banko užsienio atsargų valdymo gairių patvirtinimo“ pakeitimo.

5.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių aukciono dalyvių atitikimo jiems keliamus reikalavimus ir kriterijus bei aukciono dalyvių pareigų vykdymo.