Lietuvos bankas
2010-09-22
Ketvirtadienį (birželio 26 d.) Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas kartu su kitų stojančiųjų į Europos sąjungą šalių centrinių bankų valdytojais, pirmą kartą dalyvavo Europos centrinio banko (ECB) Bendrosios tarybos posėdyje. Jame aptarta euro

Ketvirtadienį (birželio 26 d.) Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas kartu su kitų stojančiųjų į Europos sąjungą šalių centrinių bankų valdytojais, pirmą kartą dalyvavo Europos centrinio banko (ECB) Bendrosios tarybos posėdyje. Jame aptarta euro zonos ir prie jos planuojančių prisijungti šalių ekonominė, pinigų ir finansų raida.

Iki Lietuva taps ES nare, LB valdybos pirmininkas ECB Bendrojoje taryboje dalyvaus stebėtojo teisėmis, o tapus ES nare, taps jos nariu.

Taip pat, pirmą kartą LB oficialiai platina ECB pranešimą spaudai apie Bendrosios tarybos posėdį, o ECB lietuvių kalba skelbią jį savo interneto svetainėje (www.ecb.int žr. skyrių Press Release).

Pastaba: pridedamas ECB pranešimas spaudai lietuvių kalba. Taip pat šis pranešimas pateikiamas LB interneto svetainės skyriuje „Integracija į ES“ dalyje „Europos centrinis bankas“.