Lietuvos bankas
2010-09-22
Einamoji sąskaita. Išankstiniais duomenimis, 2003 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 448,9 mln. litų. 2003 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2002 m. pirmuoju ketvirčiu, ESD sumažėjo 63,7 mln. litų ir sudarė 3,7 procento bendrojo vidaus produkto (BVP).
Išankstiniais duomenimis, 2003 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 448,9 mln. litų. 2003 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2002 m. pirmuoju ketvirčiu, ESD sumažėjo 63,7 mln. litų ir sudarė 3,7 procento bendrojo vidaus produkto (BVP).

ESD bei ESD ir BVP santykis

 

ESD, mln. Lt

ESD ir BVP santykis, %

2002 m.

2 670,59

-5,3

I ketv.

-512,58

-4,6

II ketv.

-792,41

-6,2

III ketv.

-177,20

-1,3

IV ketv.

-1 188,40

-8,9

2003 m.

  

I ketv.

-448,88

-3,7

2003 m. pirmąjį ketvirtį ESD sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo sumažėjęs neigiamas užsienio prekybos balansas. ESD didėjo dėl sumažėjusių teigiamų paslaugų ir einamųjų pervedimų balansų bei padidėjusio neigiamo pajamų balanso.

Einamosios sąskaitos balanso, jį sudarančių balansų pokyčiai ir šios sąskaitos pokytį nulėmę veiksniai

 

2003 m. I ketv., mln. Lt

2002 m. I ketv., mln. Lt

Pokytis, %

Veiksniai

ESD

-448,88

-512,58

-12,4

-12,4

Prekybos balansas

-289,26

-1 009,24

-71,3

-140,5

Paslaugų balansas

250,73

457,06

-45,1

40,3

Pajamų balansas

-528,80

-144,50

266,0

75,0

Einamųjų pervedimų balansas

118,45

184,10

-35,7

12,8

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balanso, jį sudarančių balansų pokyčiai bei šių sąskaitų pokytį nulėmę veiksniai

 

2003 m. I ketv., mln. Lt

2002 m. I ketv., mln. Lt

Pokytis, %

Veiksniai

Kapitalo ir finansinės sąskaitų (su klaidomis ir praleidimais) balansas

448,88

512,58

-12,4

-12,4

Kapitalo sąskaitos balansas

16,10

25,18

-36,1

-1,8

Tiesioginės investicijos

506,89

127,07

298,9

74,1

Investicijų portfelis

1 523,88

-87,68

-1 838,0

314,4

Išvestinės finansinės priemonės

-45,96

8,59

-635,0

-10,6

Kitos investicijos

-188,22

287,67

-165,4

-92,8

Oficialiosios tarptautinės atsargos

-1 340,46

-219,53

510,6

-218,7

Klaidos ir praleidimai

-23,35

371,28

-106,3

-77,0

Užsienio prekyba

. Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2003 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2002 m. pirmuoju ketvirčiu, Lietuvos prekių eksportas padidėjo 25,9 procento, o prekių importas - 9,5 procento. Šiuos pokyčius daugiausia lėmė padidėjęs tarpinio vartojimo ir investicinių prekių eksportas bei tarpinio vartojimo prekių importas.

Pagrindinių prekių grupių eksporto ir importo pokyčiai bei juos nulėmę veiksniai


2003 m. sausio?kovo mėn. palyginti su 2002 m. sausio?kovo mėn., %
 

Eksportas

Importas

 

Pokytis

Veiksnių įtaka

Pokytis

Veiksnių įtaka

Visos prekės

25,9

25,85

9,5

9,51

Investicinės prekės

90,7

6,34

1,5

0,24

Tarpinio vartojimo prekės

27,5

14,08

22,7

12,54

Vartojimo prekės

10,0

3,05

-5,7

-1,11

Benzinas

68,1

3,43

10,9

0,0

Lengvieji automobiliai

-14,1

-0,84

-16,7

-1,15

Kitos prekės

-67,0

-0,21

-58,5

-1,01

 Prekių eksporto pagal valstybių grupes kaitos veiksniai

(eksportas pagal prekes)

2003 m. sausio?kovo mėn. palyginti su 2002 m. sausio?kovo mėn., %

 

Iš viso

ES

CELPA

ELPA

NVS

Kitos šalys

Rusija

Vokietija

Latvija

Estija

JAV

Valstybių įtaka eksportui

25,9

-0,1

0,6

20,2

-2,2

7,4

-1,2

1,2

2,8

2,2

1,4

Visas eksportas

25,9

-0,2

10,7

962,8

-10,7

37,2

-9,2

10,5

31,7

60,6

51,4

Gyvi gyvūnai; gyvūnų produktai

1,5

0,5

-1,0

-1,1

0,3

6,4

-0,4

1,6

-0,3

0,6

44,9

Augalinės kilmės produktai

0,0

0,1

0,3

2,0

-0,6

0,2

0,6

0,7

0,1

0,7

-0,2

Paruošti maisto produktai, gėrimai, tabakas

0,8

1,0

1,1

2,7

2,9

-2,1

4,7

-0,7

-4,1

-2,6

0,2

Mineraliniai produktai

11,2

-18,4

-3,1

855,1

-0,2

15,1

1,1

0,2

28,2

12,5

0,1

Chemijos pramonės šakų produkcija

1,0

2,0

0,7

-2,8

-1,7

1,8

-1,3

2,4

1,7

1,3

0,8

Plastikai ir jų dirbiniai

0,2

0,6

5,2

1,0

-2,0

0,2

-2,6

0,6

0,4

0,9

-1,9

Mediena ir medienos dirbiniai

1,1

2,0

-1,5

7,7

-0,1

0,3

-0,2

1,0

1,1

1,8

-3,5

Tekstilė ir tekstilės dirbiniai

0,1

0,3

-1,5

7,1

-1,3

0,8

-2,1

0,9

-0,8

1,0

7,0

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai

1,2

1,6

7,6

17,1

-0,5

-1,5

1,1

-0,5

-0,9

-0,7

0,7

Transporto priemonės

5,0

4,8

-1,0

85,8

-6,6

11,0

-11,4

1,0

4,5

42,0

-4,7

Kitos prekės

3,6

5,4

3,9

-12,0

-0,9

5,2

1,4

3,3

1,9

3,0

8,1

 Prekių importo pagal valstybių grupes kaitos veiksniai

(importas pagal prekes ir šalį siuntėją)

2003 m. sausio?kovo mėn. palyginti su 2002 m. sausio?kovo mėn., %

 

Iš viso

ES

CELPA

ELPA

NVS

Kitos šalys

Rusija

Vokietija

Latvija

Estija

JAV

Valstybių įtaka importui

9,5

-0,8

0,4

0,2

8,7

1,0

0,3

-0,7

0,3

1,5

-0,5

Visas importas

9,5

-1,7

4,3

12,0

34,8

6,8

1,2

-3,8

7,2

59,1

-25,3

Gyvi gyvūnai; gyvūnų produktai

-0,2

-0,5

0,0

-1,6

0,0

0,1

0,0

-0,3

0,0

0,5

-0,8

Augalinės kilmės produktai

0,2

0,0

0,0

0,1

0,8

0,0

0,5

-0,4

-0,2

-1,4

1,1

Paruošti maisto produktai, gėrimai, tabakas

0,0

-0,4

-0,7

1,2

0,1

1,5

0,1

-0,5

-2,0

5,0

0,2

Mineraliniai produktai

9,0

0,0

0,0

-0,7

35,7

0,5

2,6

0,1

2,0

-0,4

0,5

Chemijos pramonės šakų produkcija

-0,5

-0,8

-1,6

2,2

0,6

-0,7

1,0

0,5

0,1

-1,6

-1,8

Plastikai ir jų dirbiniai

0,1

-0,5

0,2

1,0

0,3

1,5

0,0

0,1

0,5

1,5

1,6

Mediena ir medienos dirbiniai

0,2

0,1

1,1

-2,7

-0,1

0,7

-0,4

-0,1

1,3

1,0

-0,3

Tekstilė ir tekstilės dirbiniai

-0,2

-0,3

0,3

1,0

-0,6

0,5

-0,3

-0,5

-2,2

1,0

0,3

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai

0,7

0,6

1,8

13,3

-1,2

2,0

-1,3

1,0

-0,1

2,1

-33,1

Transporto priemonės

0,0

-0,4

0,5

1,4

-1,8

4,2

-0,5

-4,3

3,5

49,6

1,9

Kitos prekės

0,2

0,6

2,8

-3,2

1,1

-3,5

-0,5

0,6

4,3

1,8

5,2

Pagrindiniai Lietuvos užsienio prekybos partneriai

Eksportas, mln. Lt

Pagrindiniai Lietuvos užsienio prekybos partneriai

Importas, mln. Lt

Paslaugos

. 2003 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2002 m. pirmuoju ketvirčiu, paslaugų eksportas sumažėjo 11 procentų, o paslaugų importas padidėjo 11,3 procento. Bendras teigiamas paslaugų balansas sudarė 250,7 mln. litų (2002 m. pirmąjį ketvirtį - 457,1 mln. Lt).

2003 m. pirmąjį ketvirtį daugiausia sumažėjo kelionių paslaugų eksportas (-20,2 %). Palyginti su 2002 m. pirmuoju ketvirčiu, 2003 m. pirmąjį ketvirtį laikinai atvykusių į Lietuvą užsieniečių sumažėjo 12,3 procento, o laikinai išvykusių Lietuvos gyventojų - 0,7 procento. Teigiamas kelionių balansas sudarė beveik 38 mln. litų (2002 m. pirmąjį ketvirtį jis sudarė 112,4 mln. litų).

Transporto paslaugų eksportas per palyginamąjį laikotarpį sumažėjo 6,3 procento, o šių paslaugų importas padidėjo 34,8 procento. Palyginti su visu paslaugų eksportu, transporto ir kelionių paslaugų eksportas atitinkamai sudarė 49,3 ir 28,5 procento.

Pajamos

. 2003 m. pirmąjį ketvirtį neigiamas pajamų balansas buvo 528,8 mln. litų arba 384,3 mln. litų didesnis negu 2002 m. pirmąjį ketvirtį. Palyginti su 2002 m. pirmuoju ketvirčiu, 2003 m. pirmąjį ketvirtį 240,6 mln. litų padidėjo nerezidentams išmokėti dividendai už tiesiogines užsienio investicijas ir 95,6 mln. litų reinvesticijos (į mokėjimų balanso einamąją sąskaitą įtrauktos kaip išmokos nerezidentams, o finansinėje sąskaitoje parodytos tarp tiesioginių užsienio investicijų). Padidėjo išmokos ir už investicijų portfelio vertybinius popierius. Palūkanos, išmokėtos už Vyriausybės išleistas euroobligacijas padidėjo 38,6 mln. litų.

Einamieji pervedimai

. 2003 m. pirmąjį ketvirtį einamųjų pervedimų balansas buvo teigiamas ir sudarė 118,5 mln. litų (2002 m. pirmąjį ketvirtį - 184,1 mln. Lt).

Kapitalo ir finansinė sąskaitos.

2003 m. pirmąjį ketvirtį kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas sudarė 472,2 mln. litų. Iš to skaičiaus kapitalo sąskaitos balansas sudarė 16,1 mln. litų, o finansinės sąskaitos balansas - 456,1 mln. litų.

Investicijos užsienyje

. 2003 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos ūkio subjektų investicijos užsienyje sumažėjo 26,4 mln. litų. Šalies komerciniai bankai 112,3 mln. litų sumažino savo investicijas į nerezidentų skolos vertybinius popierius ir 266,9 mln. litų terminuotuosius indėlius užsienio bankuose bei paskolas nerezidentams. Kita vertus, komercinių bankų korespondentinių sąskaitų likučiai užsienio bankuose padidėjo 106,7 mln. litų. Šalies ūkio subjektų tiesioginės investicijos užsienyje padidėjo 20,2 mln. litų, kitų sektorių indėliai užsienio bankuose - 17,8 mln. litų, o nerezidentų įsiskolinimas už prekes ir paslaugas - 216,9 mln. litų.

Užsienio investicijos Lietuvoje

. 2003 m. pirmąjį ketvirtį bendrų užsienio investicijų Lietuvoje srautas buvo 1,8 mlrd. litų. Palyginti su 2002 m. pirmuoju ketvirčiu, užsienio investicijų srautas padidėjo daugiau kaip 2 mlrd. litų. Tokį ryškų užsienio investicijų srauto pokytį lėmė investicijų portfelio ir tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje padidėjimas.

Tiesioginių

užsienio investicijų srautas Lietuvoje 2003 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 527,1 mln. litų. Palyginti su 2002 m. pirmuoju ketvirčiu, šių investicijų srautas padidėjo beveik 400 mln. litų, arba daugiau kaip keturis kartus. Tiesioginių užsienio investicijų srauto padidėjimą 2003 m. pirmąjį ketvirtį lėmė kito kapitalo įplaukos (iš tiesioginių investitorių gautos paskolos ir kitų finansinių įsipareigojimų padidėjimas) ir padidėjusios reinvesticijos. Įplaukos už privatizuotus objektus, klasifikuojamos kaip tiesioginės užsienio investicijos, pirmąjį 2003 m. ketvirtį sudarė tik 0,3 mln. litų.

2003 m. kovo 31 d. sukauptos tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje sudarė 13,7 mlrd. litų (3,97 mlrd. eurų). Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 3966 litai (1148 eurai) tiesioginių užsienio investicijų.

2003 m. pirmąjį ketvirtį didžiausias tiesioginių investicijų srautas į nuotolinius ryšius (238,3 mln. Lt), naftos produktų gamybą (75,5 mln. Lt), nekilnojamo turto operacijų veiklą (67,4 mln. Lt), finansinio tarpininkavimo veiklą (38,6 mln. Lt).

2003 m. kovo 31 d. apdirbamajai pramonei teko 28,6 procento visų tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje, finansinio tarpininkavimo veiklai - 26,8 procento, transporto, sandėliavimo ir nuotolinių ryšių veikloms ? 18 procentų, didmeninei ir mažmeninei prekybai - 17,1 procento.

Daugiausia lėšų yra investavę Danijos investuotojai (17,2 % visų investicijų), Švedijos (15,5 %), Estijos (11,4%), Vokietijos (9,6%), JAV (8,5%). ES šalių investuotojams teko 59,4 procento visų investicijų, šalių kandidačių į ES - 16,2 procento.

Investicijų portfelis

. 2003 m. pirmąjį ketvirtį investicijų portfelio įplaukos (srautas) sudarė 1,4 mlrd. litų (2002 m. pirmąjį ketvirtį - 46,6 mln. Lt). Tokias šių investicijų įplaukas lėmė Vyriausybės išplatinta nauja euroobligacijų emisija.

Kitos užsienio investicijos.

Įsiskolinimas nerezidentams už prekes ir paslaugas 2003 m. pirmąjį ketvirtį padidėjo 92,6 mln. litų. Nerezidentų indėlių srautas šalies komerciniuose bankuose sudarė 56,4 mln. litų. Tačiau užsienio paskolų srautas Lietuvoje buvo neigiamas (daugiau užsienio paskolų buvo grąžinta negu gauta) ir sudarė 174,8 mln. litų.

Oficialiosios tarptautinės atsargos

. 2003 m. pirmąjį ketvirtį oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas buvo teigiamas (1,3 mlrd. Lt). Operacijos su centrinės valdžios institucijomis (daugiausia sudarė įplaukos, gautos už Vyriausybės euroobligacijų emisiją) padidino oficialiąsias tarptautines atsargas 1,2 mlrd. litų. Be to, per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos bankas iš šalies komercinių bankų nupirko 221,2 mln. litų bazinės valiutos daugiau, negu jos pardavė.

2003 m. pirmąjį ketvirtį šalies mokėjimų balanse klaidos ir praleidimai sudarė -23,4 mln. litų (2002 m. pirmąjį ketvirtį buvo 371,3 mln. Lt).

Lietuvos Respublikos tarptautinių investicijų balansas

. 2003 m. kovo 31 d. visas šalies finansinis užsienio turtas sudarė 15,2 mlrd. litų, o visi šalies tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai ? 32,6 mlrd. litų. Neigiamas tarptautinių investicijų balansas sudarė 17,4 mlrd. litų. 2003 m. pirmąjį ketvirtį visas užsienio turtas padidėjo 1,23 mlrd. litų, tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai - 1,57 mlrd. litų, todėl neigiamas tarptautinių investicijų balansas padidėjo 340 mln. litų. 2003 m. kovo pabaigoje šalies tarptautinių finansinių įsipareigojimai pasiskirstė taip: tiesioginės užsienio investicijos (42,1 %), kitos investicijos (38,1 %), investicijų portfelis (19,7 %).