Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Apsvarstyti AB Ūkio banko inspektavimo rezultatai.Inspektavimo metu nustatyta, kad bankas vykdė visus riziką ribojančius normatyvus. Įvertinus aktyvus, nustatytas 1 692 tūkst. papildomų specialiųjų atidėjimų poreikis. Be to, bankas įpareigotas iki 2004

1) Apsvarstyti AB Ūkio banko inspektavimo rezultatai.

Inspektavimo metu nustatyta, kad bankas vykdė visus riziką ribojančius normatyvus.

Įvertinus aktyvus, nustatytas 1 692 tūkst. papildomų specialiųjų atidėjimų poreikis.

Be to, bankas įpareigotas iki 2004 m. liepos 1 d. performuoti investicinį portfelį taip, kad investicijos į nekilnojamąjį turtą neviršytų 5 proc. banko kapitalo. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad kai kurios investicijos nėra susijusios su kredito įstaigoms būdinga veikla, o jas pakeitus į palūkanas duodančiu finansiniu turtu tai turėtų įtakos efektyvesniam banko ir bankinės sistemos funkcionavimui.

2) Nutarta išduoti Joniškio kredito unijai licenciją verstis kredito unijos veikla.

Joniškio kredito unija yra kooperatiniais pagrindais savanoriškai suorganizuota Joniškio rajono žemdirbių ir šio rajono seniūnijos gyventojų kredito įstaiga.

3) Patvirtinti Kredito įstaigų privalomųjų taisyklių papildymai, kurie sudaro galimybę bankams privalomąsias atsargas laikyti ne tiesiogiai, bet per tarpininką.

Tokia galimybė suteikiama bankams, kurių veikla yra organizuojama taip, kad dalis jos administruojama tarpininko. Taip pat taisyklės numato galimybę bankams ar jų grupei apskaičiuoti konsoliduotas privalomąsias atsargas.

Tai vienas iš žingsnių suvienodinant privalomųjų atsargų reikalavimų taikymą su Europos centrinio banko tvarka.

Kaip rodo eurozonos šalių praktika, tokiose valstybėse kaip Suomijoje, Austrijoje, Olandijoje, Portugalijoje ir Italijoje, daugiau kaip 50 proc. bankų laiko privalomąsias atsargas pas tarpininką. Prancūzijoje, Ispanijoje ir Vokietijoje tokie bankai sudaro nuo 8 iki 17 proc. Tačiau tokiose valstybėse kaip Airija, Graikija, Liuksemburgas ir Belgija jos sudaro mažiau negu 1 proc.

4) Nutarta paskelbti 200 Lt nominalo proginę monetą, skirtą Mindaugo karūnavimo 750-osioms metinėms, mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą nuo 2003 m. birželio 25 d.

Ši moneta bus pirmoji lietuviška proginė moneta nukaldinta iš dviejų tauriųjų metalų ? aukso ir sidabro. Monetos tiražas - 2000 vnt.

5) Nutarta pagaminti VĮ „Lietuvos monetų kalykla“ 10 tūkst. vnt. 2003 m. laidos apyvartinių monetų numizmatinių rinkinių, kurį sudarytų 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 Lt, 2 Lt ir 5 Lt monetos.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į padidėjusį Lietuvos ir užsienio kolekcininkų susidomėjimą lietuviškomis proginėmis ir apyvartinėmis monetomis.

Paskutinis numizmatinis rinkinys buvo išleistas 2000 m. Išplatintas visas jo tiražas - 5 tūkst. vnt.