Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Apsvarstyti Suomijos Respublikos banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus inspektavimo, vykusio 2003 m. balandžio 22 - gegužės 2 d., rezultatai.Inspektavimo metu patikrintas Lietuvos bankui (LB) pateiktų ataskaitų sudarymo ir informacijos

1) Apsvarstyti Suomijos Respublikos banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus inspektavimo, vykusio 2003 m. balandžio 22 - gegužės 2 d., rezultatai.

Inspektavimo metu patikrintas Lietuvos bankui (LB) pateiktų ataskaitų sudarymo ir informacijos, pateiktos į Paskolų rizikos duomenų bazę, teisingumas, atlikta skyriaus aktyvų, įsipareigojimų, pajamų - išlaidų, likvidžių aktyvų ir einamųjų įsipareigojimų struktūros bei kitimo tendencijų analizė.

2) Nutarta leisti AB bankui „NORD/LB Lietuva“ anksčiau sutartyje numatyto termino grąžinti iš Vokietijos investicijų ir vystymo institucijos DEG gautą 5 mln. Vokietijos markių subordinuotą paskolą.

Leidimas duotas atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimas neturės neigiamos įtakos banko finansinei būklei ar veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymui.

3) Nutarta leisti AB Šiaulių bankui įregistruoti statuto pakeitimus, susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimu iki 43 343 940 Lt bei pakeitimus, nustatančius banko tarybos sudėtį iš 7 narių (vietoj 9).

4) Nutarta leisti AB bankui „Snoras“ įregistruoti banko Kauno filialo nuostatų pakeitimą, susijusį su filialo buveinės pasikeitimu.

5) Nutarta leisti kredito unijai „Vilties kelias“ ir „Achemos“ kredito unijai įregistruoti įstatų pakeitimus, patvirtintus visuotiniuose kredito unijų narių susirinkimuose.

6) Nutarta papildyti LB valdybos 2002 m. rugsėjo 26 d. nutarimą Nr. 122 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina, patvirtinimo“ kriterijais, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina.

Nutarimas priimtas siekiant suderinti galiojančius teisės aktus su Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Tarptautine konvencija dėl kovos su terorizmu finansavimu, taip pat, siekiant užtikrinti efektyvesnes pinigų plovimo prevencijos priemones, kriterijų sąrašas papildytas naujais kriterijais, apimančiais įtartinas veiklas mokėjimo kortelių naudojimo ir kredito grąžinimo srityse.